Ne maltrafu la ŝancon havi oficiale rekonatan ateston pri via kono de Esperanto

En la kadro de la tutmonda sesio de la KER-ekzamenoj aranĝiĝos ekzamena sesio en Londono la 10-an de junio 2017. La ekzamenoj estas oficiale agnoskitaj de eŭropaj instancoj.

Okazos la sesioj ĉe Diorama Art Studios, 201 Drummond Street, London NW1 3FE, ne longe for de la stacidomo Euston. La sesio ekos je la 09:00.

La ekzamenotaj niveloj estas B1, B2 kaj C1

Kandidatoj rajtos ekzameniĝi je unu el la ĉi-supraj niveloj, ĉu parole, ĉu skribe, ĉu ambaŭ laŭ prefero. La prezoj estas 35€ (B1 skriba aŭ parola, 70€ ambaŭ), 40€ (B2 skriba aŭ parola, 80€ ambaŭ), 45€ (C1 skriba aŭ parola, 90€ ambaŭ).

Ĉu ne certa pri via nivelo? Kontrolu la specimenojn.

Organizas la sesion Renato Corsetti

Profesoro Renato Corsetti, eksprezidanto de UEA kaj membro de la Akademio de Esperanto, estas la ligulo kun la oficialaj instancoj kaj afable proponis starigi tiun sesion en Londono.

Sukcesintoj ricevos oficialan atestilon

EAB konsentas repagi al ĝis dek sukcesaj kandidatoj siajn kotizojn ĝis £50 (aŭ la plena sumo, se tio malsuperas £50), sed ili ĉiuokaze enskribiĝu kaj antaŭpagu laŭ la kutima maniero.

Bonvolu ne peticii ĉe EAB pri la repagoj. EAB okupiĝos pri la financa kontribuo, sed Renato Corsetti decidos antaŭe, kiuj estos en tiuj dek, kaze ke estos tro da kandidatoj.

KER-ekzamenoj: 10a de junio 2017
Diorama Art Studios, 201 Drummond Street, London NW1 3FE

Bonvolu entajpu viajn detalojn, alklaku la butonon, kaj Renato Corsetti kontaktos vin por konfirmi vian nivelon kaj transdoni pli da detaloj.

Aliaj aranĝoj