Jump to content
  • Search In
    • More options...
    Find results that contain...
    Find results in...
  • Sign Up

News


News about EAB and Esperanto, new items and offers in our shop, and other things of interest

External

EKO 44 - raportoj el UK

Al: Landaj Asocioj
 
ENHAVO  n-ro 44> ● UK-eroj ● Tanzanio ● UEA-Arkivo

● Hungario  < aŭgusto 12

Novaĵoj el la UK

Sabate la 6-an de aŭgusto 2022 komenciĝis la 107-a Universala Kongreso en Montrealo kun 837 aliĝintoj el 56 landoj.  Ni raportas erojn el la Universala Kongreso, nun okazanta.

Afrika kunsido en la UK

Ĵus okazis hibride la tradicia afrika kunveno kadre de UK. Partoprenis la kunvenon ĉeeste duondeko da kongresanoj kaj  rete dekoj da afrikaj esperantistoj el Benino, Burundo, DR Kongo, Tanzanio kaj Togolando. Okazis vica prezento pri agadoj en Benino far François Hounsounou, pri la 8-a Afrika Kongreso ĉi-jarfine en Senegalo fare de Adjévi Adjé kaj pri Tanzanio - probable la lando de la 109-a UK - de John E. Magessa kaj Costantine Mashauri, sekretario de la nova tanzania asocio (EATA). Dumkunvene leviĝis demandoj kaj respondoj fare de afrikanoj kaj ankaŭ estis kontribuoj diversteme de partoprenantoj, el kiuj Jeremie Sabiyumva, reelektita afrikano en la nova estraro de UEA.

Estis eta atingo kaj ni kore dankas al Francesco Maurelli kaj volontuloj, kiuj helpis por aranĝi lastmomente la teknikan aspekton de la kunveno. Ili tiel alproksimigis nin en la kontinento al la okazanta kongreso en Montrealo.

PS: Dum estis dissendata la ĵus sendita raporto, venis ĝojiga novaĵo: Esperanto-Asocio de Tanzanio (EATA) estis akceptita de la Komitato kiel aliĝinta landa asocio de UEA. Tiel ĝi estas la 72-a landa asocio de UEA! Gratulon al Tanzanio kaj al ĉiuj, kiuj ebligis tiun atingon!

Adjévi Adje

Belartaj Konkursoj – rezultoj deklaritaj en la UK.

ĵus okazis en Montrealo la disdono de premioj. Jen filmeto en kiu la BK-Prezidanto, Miguel Fernández, legas la liston de premiitaj verkoj kaj verkistoj.

Vi povas ĝin spekti ĉe:

https://youtu.be/sALpS16S-Ck

mga

Kongresaj Kurieroj el Montrealo

Eblas elŝuti ilin el https://uea.org/kongresoj

Nova estraro kun trijara mandato

La Komitato elektis ok-kapan novan estraron de UEA, kun prezidanto Duncan Charters, unua vicprezidanto Fernando Maja, dua vicprezidanto Amri Wandel kaj Ĝenerala Sekretario Aleks Kadar. La ceteraj estraranoj estas Aurora Bute (Rumanio), François Lo Jacomo (Francio), Jérémie Sabiyumva (Burundo) kaj So Jinsu (Korea Respubliko). Ses el sep kandidatoj por komitataneco C estis akceptitaj.

Pitagora teoremo - prizorgata temo

La scienca programo de la Universala Kongreso en Montrealo estas spektebla ĉeeste kaj rete, per Zoom. Jen unuminuta filmeto anoncanta mian prelegon pri la teoremo de Pitagoro: https://youtu.be/6wCsUpO0V_E

François LO JACOMO

La ĝisnuna estrarano de UEA pri kongresoj vizitis Tanzanion esplorcele

Fine de julio 2022, venis al Tanzanio la estrarano de UEA pri kulturo, kongresoj, biblioteko kaj eldonado  d-ro Orlando Raola por esplori la pretecon de Tanzanio gastigi la Universalan Kongreson de Esperanto en la jaro 2024, kiu estas planata okazi unuafoje en Afriko.

S-ro Raola vizitis kelkajn urbojn en Tanzanio kie loĝas esperantistoj: Dar-es-Salaam, la insulo Zanzibaro, Aruŝa, kie jam estas proponita kongresejo kaj kie d-ro Raola renkontis agantojn en turismaj instancoj, kaj Mwanza (la dua plej granda urbo de la lando) apud la bela plurlanda lago Viktorio, kun bonaj faciligoj por subteni UKon. Laste li vizitis la urbeton Bunda, kie okazis la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto, kie aktivas lokaj esperantistoj, sed, kiu mem ne havus la kapaciton por UK. La foto en la PDF de AKE 6 estas ĉe mi ĝis nun ne aperigita foto el AKE 6.

Li atingis la urbon Aruŝa, kiu estas proponata kiel kongresurbo de la UK 2024. D-ro Orlando Raola kun la gastemaj esperantistoj de Aruŝa havis longan tagon vizitante ŝtatajn organizojn kaj kompaniojn kiuj okupiĝas pri turismo en Tanzanio, kaj sukcesis renkonti reprezentantojn jene:

i. La urbestron de Aruŝa (nacilingve: Arusha)

ii. Tanzanian Turisman Organizon kaj respondeculon pri Naciaj Parkoj

iii.  konservan areon Ngorongoro

vi. Aruŝa Internacia Konferenca Centro

vii. Reprezentanton de la Hotelo Ngurdoto kaj ĵurnalistojn

La ŝtataj institucioj prezentis siajn ofertojn al la turistoj kaj kion ili faros se la kongreso venos al Tanzanio.

Ŝajne respondo al la demando ĉu Tanzanio pretas okazigi la UK-on estas JES! Laŭ la vizito de d-ro Orlando oni povas vidi kiel la esperantistoj en la tuta lando pretas gastigi la kongreson kaj ankaŭ atestas kiel la lando mem estas preta por la kongreso. Ne nur la urbo Aruŝa sed la tuta lando bonvenigas turistojn, kion rekomendas la prezidento mem, kiu starigis specialan programon por bonvenigi turistojn en la lando.

Nome de la Tanzania esperantistaro kaj nome de la estraro de la Esperanto- organizo en Tanzanio mi bonvenigas la kongreson al Tanzanio.

Preparis:  JOHN E. MAGESSA

 La arkivo de UEA transiras al la Aŭstria Nacia Biblioteko

En 2021 la Komitato de UEA akceptis la rekomendojn de la Estraro, Komisiono pri Financo kaj konsilantaj komisiitaj fakuloj, ke la Arkivo de UEA kaj neduoblaĵoj de la Biblioteko Hector Hodler, kiuj troviĝas en la Centra Oficejo (CO) en Roterdamo, estu transdonitaj al la Esperanto-muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko (ANB) en Vieno. La CO ne havis fizikajn kondiĉojn tiajn, kiajn havas profesia institucio kiel ANB por la konservo de tiuj materialoj, nek disponas fakulojn por ilia katalogado kaj traktado.

En la unua semestro de 2022 UEA kaj ANB kompletigis la unuan etapon de tiu laboro, nome la unuan identigon kaj transporton de la materialoj de Roterdamo al Vieno. La transdono okazis surbaze de donackontrakto, kiu certigas la konservadon de la donitaĵoj fare de ANB por ĉiam kaj laŭ la internaciaj normoj adoptitaj por la administrado de palpeblaj moveblaj kulturaj heredaĵoj, kiel estis identigitaj la arkivo kaj ĉiuj donacitaj materialoj fare de UEA. Laŭ agnosko de ANB la Arkivo de UEA estas “mondskale unu el la plej ampleksaj kaj gravaj arkivoj pri Esperanto kaj la internacia Esperanto-movado. ! [...] La UEA-arkivo elstaras per sia abundeco kaj diverseco. Ĝi enhavas arkivaĵojn same kiel ampleksajn kolektojn de afiŝoj, fotoj kaj aŭdvidaj dokumentoj. Tiel ĝi ebligas profundajn kultursciencajn kaj filologiajn esplorojn pri Esperanto”.

Unu el la celoj de la transdono estis, ke la materialo fariĝu pli strukture kaj profesie disponigata al esploristoj, kio ne povis rutine okazi en la CO pro manko de katalogo, strukturo kaj laborfortoj. Efektive la dua etapo de la laboro estas la finkatalogado kaj disponigo, inkluzive de ciferecaj kopioj, al la interesata publiko. Laŭ ANB “aldone al la ĉiutagaj taskoj la bibliotekistoj en la Esperanto-muzeo kaj Kolekto por Planlingvoj nuntempe paŝon post paŝo alirebligas tiun valoran trezoron por la publiko. Unuaj dokumentoj jam estas katalogitaj kaj ciferecigitaj. La arkivaĵoj estas ankoraŭ en la originaj skatoloj, kiuj estos ŝanĝitaj per novaj sen-acidaj skatoloj; interesitoj kaj esploristoj jam nun povas peti inventarliston de la arkivo kaj mendi dokumentojn por studado en la legosalono de la Esperanto-muzeo”.

“Inter la libroj estas la unuaj lernolibroj en la araba (Kairo 1904), greka (Samoso 1907) kaj kartvela (Tifliso 1909), kiuj bone montras, ke Esperanto jam antaŭ la unua mondmilito disvastiĝis ekster la pli grandaj Eŭropaj lingvo-komunumoj. La arkivo enhavas multnombrajn dokumentojn pri UEA kaj la Esperantomuzeo de ANB. La en 1927 fondita Esperanto-muzeo estas mondskale unu el la plej tradiciriĉaj lingvo-muzeoj kaj unu el la plej gravaj siaspecaj institucioj. La muzeo kun la alligita Kolekto por Planlingvoj dokumentas ĉirkaŭ 500 planlingvajn projektojn. Per pli ol 150 mil dokumentoj kaj objektoj, inter ili 75 personaj kaj instituciaj arkivoj, la kolekto konservas kaj disponigas la plej ampleksan fakbibliotekon pri Esperanto, planlingvoj kaj interlingvistiko en la mondo”. La transdono okazis sen kostoj al UEA kaj plenumas diversajn atendojn pri profesia traktado de la Arkivo kaj rilataj materialoj! UEA aparte dankas al la teamo de la Esperanto-muzeo pro la altnivela kunlaboro por tiu atingo.

Ekzamena novaĵo malbonvena el Hungario

La registaro nuligas la devon fari universitatan lingvan ekzamenon. Ekde aŭtuno 2024, la registaro transformos la superan edukan agnoskosistemon kaj abolos la lingvo-ekzamenan postulon, anoncis la ministro pri Novigado kaj Kulturo, János Csák, en sia fejsbuka paĝo.

En la nova sistemo, altlernejoj povos decidi pri 100 poentoj ene de la 500-poenta akceptosistemo. Ĉi tio povas esti aljuĝita aŭ surbaze de parola ekzameno aŭ surbaze de sporto, arto aŭ ajna alia socia agado. La institucioj ankaŭ povas decidi en kiuj kazoj ili atendas altnivelan diplomiĝon en la diplomiĝaj temoj kiuj povas esti enkalkulitaj dum la diplomiĝa poentokalkulo. La altlerneja kandidatiĝo-sistemo ne ŝanĝiĝos: ankoraŭ eblos kandidatiĝi por ses lokoj, krom la 100 instituciaj poentoj, 100 poentoj estas aljuĝataj por mezlernejaj sciencaj rezultoj kaj 300 poentoj por mezlernejaj diplomiĝaj rezultoj. Ankaŭ la deviga lingvo-ekzamena devontigo estas forigita, anstataŭe "la universitatoj devas certigi la taŭgajn lingvajn kompetentecojn dum la trejnado".

 István Szabolcs

Libroj el Flandrio atingis Etiopion

Hieraŭ mi recivis naŭ libretojn de la Flandra Esperanto-Ligo (FEL).
SMG: Solidareco aganta!

Htesfamicael Htesfamicael (<htesfamicaelhtesfamicael@gmail.com>)   

========= vortoj: 1335 ========= 

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unuopuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anoj de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.  Entute ĉ. 2700 ricevantoj – 1500 rekte plus plusendoj en Hungario, Italio kaj aliaj landoj.

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

Charity

EAB premiita en la Belartaj Konkursoj

Dum la Universala Kongreso en Montrealo estis anoncitaj la 8-an de auĝusto la rezultoj de la Belartaj Konkursoj de UEA. Pro sia libro La domo ĉe Pu-Angulo, Esperanto-Asocio de Britio estis aljuĝita la eldonejo, kiu publikigis la Infanlibron de la Jaro en 2021. Gratulon al Edmund Grimley Evans, kiu tradukis ĝin!

pu-angulo_stack.jpg.6b864d3f49a911bcd7d2

La domo ĉe Pu-Angulo, traduko de The House at Pooh Corner, estas plenkolora malmole bindita libro, presita sur dika papero, kaj kun kromkovrilo, aĉetebla ĉe EAB kontraŭ £15.

Ĝin vendas ankaŭ:

Ni eldonis nemalmultajn infanlibrojn en la lastaj jaroj, inkluzive de luksa nova versio de La aventuroj de Alico en Mirlando:

alice_stack.jpg.597a4671f1e9c54957bf31b3

Jen la aliaj infanlibroj, kiujn eblas aĉeti ĉe EAB. Kaj jen kelkaj pliaj bildoj de la Infanlibro de la Jaro por 2021!

pu_cover.jpg.df6a569e2b876b2dec0b80c2ad0

pu_endpapers.jpg.c635bc7171b3dee014ad490

pu_1.jpg.3906f460a846e8799f742693d98cd89

pu_thickness.jpg.fe2c2b495429ddc0266e017


Tim

Shop

Lanĉo: Lunkato kaj mi

Jen dua nova libro en du tagoj: ni anoncas Lunkato kaj mi!

20220703_163633.jpg

Kun buntaj paĝoj ŝvelantaj kun moderna urba vivado, Lunkato kaj mi rakontas pri Perlo kaj ŝia venkado super angoro, per la helpo de giganta blanka kato, kiam ŝi devas transloĝiĝi kaj iri al nova lernejo.

20220703_163711.jpg

Estas facile kunsenti ŝian timon, ke «mi konos neniun, kaj neniu konos min», sed oni lernas, rigardante ŝin fariĝi pli memfida, ke per iom da imagopovo kaj persisto, oni povas fari ĉion.

Verkis kaj ilustris tiun ĉi belan libron Lydia Corry; elangligis ĝin Clare Hunter.

Kiel kutime, la prezo ĉe EAB estas malmultekosta: ni vendas ĝin kontraŭ nur £5! Atentu, se vi jam konas niajn infanlibrojn: malkiel la aliaj eldonitaj en la lastaj du jaroj, tiu ĉi ne estas malmole bindita, sed mole gluita, kiel La Krubalo. Ĝi estas jam survoje al UEA, kaj disponebla en Usono de Librejo Esperanta.

 


Tim

Shop

Lanĉo: Kvin ursoj

Ni ĵus publikigis grandkoran rakonton urso-brakuman pri amikeco kaj preterrigardo de diferencoj ... kaj kvin diversaj ursoj!

20220703_163805.jpg

Urso promenas tute trankvile, kiam ... aperas alia urso! Urso sentas sin timema kaj iom singarda – iomete necerta.

Sed restas pli da urso por renkonti. Kaj kiam unu estas blanka urso enarbigita, nur unu aferon oni povas fari ...

20220703_163905.jpg

Kiel ĉe niaj aliaj tiaj libroj, ni intence vendas tre malmultekoste: kontraŭ nur £5! Ĝi estas jam survoje al UEA, kaj ĵus alvenis en Usono, kie eblas aĉeti de Librejo Esperanta.

 


Tim

External

EKO 42 - AMO ghis jarfin'

Al: Landaj Asocioj

ENHAVO  n-ro 42> ● AMO 2022 ĝis jarfino ● Pola polurigo ●
Komunikado ● Francio  < aŭg. 4

 AMO 88, 89 kaj 90

AMO 88: Ni laboras, ke la pezaj registraĵoj pri AMO 88, okazinta en Pollando .estu alireblaj en la kanalo <UEA-viva>. La prelegoj krom mia alvenis en formatoj ampleksiĝantaj 500 kaj 700 MB. Ĝis kiam mi ricevos ion simplan (prefere sur 1 MB) maleblos liveri al vi per EKO la materialon, krom per ligo al retejo.

AMO 89: La registraĵoj de AMO-89, kiu okazis kadre de VEKI-3 kaj en la Zomo de la irana asocio, spekteblas en la jutuba kanalo de UEA: https://www.youtube.com/watch?v=D-4xDl73rGM&t=19s.

En EKO 41 ni jam dissendis la prezentaĵon de SMG por AMO 89 pri la 135-jara historio de Esperanto.

La planata AMO-seminario kadre de UK estas nuligita pro manko de reagoj kaj kontribuaĵoj, de monatoj petitaj senrezulte. Sekve okazos renumerigo, legu sube.

AMO ĝis la jarfino

Jen la reviziita plano por AMO ĝis la Jarfino.T = temo

AMO 90: Italio, Brescia, kadre de la itala kongreso. Aŭg 22-27. Kunlabore kun IEF. T: ‘Sociaj retejoj - kiel starigi kaj prizorgi ilin?’  (gvidos Debora Rossetti). Okazos ĉiutage inter 10:30 kaj 12:15 lunde, marde (22-23), ĵaŭde, vendrede (25-26).

AMO 91: Togolando, aŭg 29 – 2-a sept, sub prizorgo de ACE. T: Verki kaj eldoni librojn. La komisiono akceptis la proponon, sub la kondiĉo, ke temu pri hibrida seminario; AMO povas aranĝi la retaliron pere de Zoom dum unu tago.

AMO 92: IKEF. Sept. 25 (dimanĉe). Kun nia komerca faka asocio, plejparte virtuala. IKEF kaj AMO jam bone kunlaboras teme kaj teknologie. T: Eŭrazia Ekonomia Komunumo (EEK). En bona ordo.

AMO 93. Kubo planas seminarion fine de septembro. Sekvos pli firmaj informoj. Ili havas iom novan estraron kaj revenas al la vivo el la Kovida epidemio.

AMO 94: Okt 28-30 en Triesto, Italio. Kunlabore kun ELF-AREK, nia faka asocio pri filatelo kaj kolektistoj. T: Arĥivado. M. Beloŝeviĉ (komisionano) partoprenos.

AMO 95: Nov. 11-14, Kroatio, T: Vortara farado. Kadre de ilia jara ĉiujara aranĝo honore al Lucija Borčić. Espereble hibrida seminario per Zoom.

AMO 96: Senegalo, decembre, proponata temo: T: Interafrika kunlaboro. Preparas kontribuon Burunda Eo-Asocio, sub gvido de la estrarano de UEA pri AMO, Jeremie Sabiyumva.

Magistriĝo pri Interlingvistiko. Rapidu aliĝi!

En la Universitato Adam Mickiewicz (UAM), en Poznano, Pollando jam de 1998 funkcias la internaciaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj. Por la studjaro 2022/23 estas planate startigi 2-jarajn surlokajn magistrajn studojn pri interlingvistiko enkadre de la fako Lingvistiko kaj Inform-mastrumado (en la Fakultato pri Modernaj Lingvoj kaj Literaturoj) por internacia studentaro.

La dulingva (Esperanta kaj angla) programo inkludas:

• kontinuon de Esperanto kaj la angla en supera nivelo (C1-C2)
• lingvistikon (fonetikon, morfologion, sintakson, semantikon) de Esperanto kaj tra ĝi ĝeneralajn nociojn de lingvistiko kaj lingva tipologio
• internacian kaj interkulturan komunikadon, lingvopolitikon
• analizon de planlingvoj (de filozofiaj tra naturalismaj ĝis artaj lingvoj)
• kulturon kaj literaturon de Esperanto kaj tra tio aliron al mondaj tendencoj
• tradukadon inter la angla kaj Esperanto
• informatikajn ilojn kaj metodojn por lingvistoj (retejoj, korpusoj, tradukiloj ktp).

La informoj en du lingvoj, Esperanto kaj angla: http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/magistraj_apr22.html kaj https://kml.amu.edu.pl/en/interlinguistics/

Pripensu aliĝi al la unika programo aŭ transdonu la informon al junulo kiu jam eklernis Esperanton! La stud- kaj viv-kostoj en Pollando estas malpli altaj ol en la okcidentaj landoj. Poznano troviĝas duonvoje inter Berlino kaj Varsovio kun regulaj rapid-trajnoj trafikantaj, eblas ankaŭ alflugi, ofte per nealtkostaj kompanioj (mapo en la PDF)

Aliĝo:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/en/studies-cataloge/jezykoznawstwo-i-zarzadzanie-informacja-specjalnosc-interlingwistyka,554

 Prof. d-ro hab. Ilona Koutny, Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj,
Universitato Adam Mickiewicz; 
http://interl.amu.edu.pl

Faka Forumo dum la UK 2022

La Faka Forumo estas programero dum la UK, dum kiu reprezentantoj de Fakaj Asocioj povas prezenti la agadon de sia asocio, proponi kunlaboron, fari sugestojn kaj interkomuniki. Ĝi okazis dum pluraj UK-oj antaŭ la pandemio, kaj virtuale dum la unua Virtualaj Kongreso kaj inter la du Virtualaj Kongresoj. Por Montrealo estas proponita okazigi ankaŭ ĝin hibride, ĉar plruraj Fakaj Asocioj ne povos sendi reprezentantojn al Montrealo. Por realigi tiun proponon bv. ĝis la komenco de la UK turni vin al la estrarano pri Scienca kaj Faka Agado, Amri Wandel, ĉe amriwandel@gmail.com. Defore vi povos konektiĝi dum la Faka Forumo per Zoom (la ligilon bv. peti de Amri Wandel).

Por prezenti vian agadon dum la Faka Forumo, vi povas prepari mallongan (2-3 minutan) prezentaĵon aŭ vive prezenti ĉeeste aŭ defore per Zoom. La Faka Forumo okazos lundon, la 8-an de aŭgusto 2022, je 12:30 EDT (loka tempo) / 16:30 UTC.

Aldona ebleco prezenti vian Fakan Organizon kaj agadon al la kongresanoj estas per la Movada Foiro, kiu okazos nur fizike, surloke.

Francoj bonigas sian kursmaterialon

Esperanto-France eldonis novan version de la materialo Multlingva Akcelilo por franclingvanoj. La unua versio (disponebla ĉe https://lernu.net/instruado/lecionoj) estas anstataŭigita per nova eldono, proponita de Espéranto-France.

Espéranto-France plibonigis la originalan eldonon. Jen la ĉefaj plibonigadoj:

·         korektado de eraroj kaj malglataĵoj,

·         nova enpaĝigado: anstataŭ printi multegajn foliojn, lernejoj ricevos profesie presitajn dokumentojn,

·         aldono de korektitaj ekzercoj.

La materialo enhavas nun:

·         por ĉiu lernanto, unu 64-paĝan kajeron, kun ĉiuj tekstoj kaj ekzercoj. Fine de la kajero estis aldonita vortprovizo.

·         por la instruisto, unu 84-paĝan gvidilon, kun detala priskribo de ĉiu leciono, prezento de la gramatikaĵoj kaj korektitaj ekzercoj.

·      por ĉiu grupo de lernantoj (ĉ. 5 lernantoj), serion de tranĉeblaj kartetoj, presitaj sur dika papero.

·      sonojn por ĉiuj tekstoj.

Tiu materialo estas elŝutebla ĉe https://mla.esperanto-france.org/

Instruistoj, kiuj deziros instrui per tiu materialo, povos ricevi ĝin senpage. Ili sendu peton al la komisiono "Instruado", skribante al mla@esperanto-france.org 

Informoj de ZPI 

UEA-viva kaj la Kongreso de ILEI

La virtuala kongreso de ILEI sukcese finiĝis. Ĉio estas videbla, spektebla, sur UEA viva en youtube. Jen eta parto: homĉeno. Rigardu ĉe:

https://www.youtube.com/watch?v=bPVxzp1Iw_M

Mirejo

Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj:

Tiu okazos en la 9-a de aŭgusto. Vidu ĉe:
https://www.un.org/es/observances/indigenous-day/background

o العربية

o 中文

o English

o Français

o Русский

o Español

o (Ĉi tie mankas ĉe
UN la Esperanta versio...)

La foto en la PDF: enkonduka prezentaĵo por la kongresa temo. Ni sendos la tuton per EKO post la UK

Ni devus ekpretiĝi, pretigi materialojn, eventojn por la celebradoj okaze de tiuj 3 tagoj, temoj, jam almenau unu monaton pli frue, ĉar ene de 2 semajnoj okazos la 3 festendaj tagoj!

Tiuj 3 okazoj estas por ni gravaj, ĉar ili estas en rilato kun temoj, al kiuj la lingva diverseco kaj lingvaj rajtoj.

Kaj je tiuj okazoj ni povas prezenti Esperanton, ĝian eblan helpan rolon en la interpopola komunikado.  Por la 9-a de aŭgusto indus reviziti tiujn retpaĝojn, kaj aktualigi, kompletigi, evoluigi ilin:
https://uea.org/vikio/Indi%C4%9Denaj_Popoloj

========= vortoj:  1030 =========

 

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unuopuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anoj de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.  Entute ĉ. 2700 ricevantoj – 1500 rekte plus plusendoj en Hungario, Italio kaj aliaj landoj.

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

EKO 41: AMO 88, 89 kaj 90

AL: Landaj Asocioj
 
ENHAVO  n-ro 41> ● AMO 88, 89 ● Projekto ● EK en UK

● Eo-Tago < julio 30

AMO 88 – programo

Sukcese okazis tiu nova AMO-seminario en la kadro de la hibrida 6-a Internacia Simpozio okazigita en Jelena Góra, Pollando, en la 25-a de julio. Ĝi okazis kunlabore kun la Karkonoŝa Akademio de Aplikataj Sciencoj (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych)

La temo estis: ‘135 jaroj de Esperanto - homoj, lingvo, kulturo kaj okazintaĵoj’. Jen la listo de la prelegoj:

1. Goro Christoph Kimura (Japanio) – ‘Esperanto el lingvosociologia vidpunkto’.

2. Josip Pleadin – ‘La tradicio de Esperanto en Kroatio kiel nemateria kultura heredaĵo’.

3. James Piton (Brazilo) –‘Bildkarta vizito al la Universalaj Kongresoj, kiujn Zamenhof partoprenis’

4. Stefan MacGill (Hungario): ‘135 jaroj de Esperanto – kiom vere tutmonda?’ (alkroĉita)

Ni aldonos pliajn el tiuj prelegoj al postaj EKO-komunikoj, post solvo de teknikaj obstakloj pri la vidigo.

AMO 89 tuj sekvis kadre de VEKI 3

ILEI komunikas, ke VEKI 3 – ĝia virtuala kongreso temos ne nur pri pedagogia evento! Enestos ses koncertoj!

- Sabate (la 23-an de julio): Sepa kaj Asorti

- Dimanĉe: Chiara Raggi

- Lunde: Clarissa Sabatini

- Marde: Piero Nissim

- Merkrede: Anjo Amika

- Vendrede: Ĵomart kaj Nataŝa

Ĝis nun aliĝis 295 esperantistoj el 59 landoj al la 3-a virtuala Esperanto-kongreso de ILEI (VEKI-3)! La programo entenas pli ol 30 interesajn prelegojn! Ankaŭ ĉi-jare kadre de VEKI okazis ILEI-Simpozio kaj AMO-Seminario. VEKI nun okazas, eĉ SMG aŭskultas kaj spektas ĝin dum la redaktado!

La ĝisnunan programon de la evento - kune kun priskribo de ĉiu prelego kaj biografieto de la preleganto - vi povas vidi en: https://www.espero.ir/eo/veki-3/

Ricevita de Jozefo Nemeth de la Hungara sekcio

Postskribo de SMG. En la vespero de la 28-a de julioi okazis sukcese AMO 89, kun meze kvardek partoprenantojn el la tuta mondo. Okazis multa produktiva diskutado, aldone al la prezentaĵoj. Raporto aperos en EKO 42

AMO 90 estas nuligita – ne okazos AMO kadre de la UK! Ne venis kontribuoj spite fruan kaj  dufojan alvokon al diversaj kontinentoj. La UK mem traktos bone la temon pri indiĝenaj kulturoj,i.a. la kanada

Projekto pri projekto

Inter la ebloj pri verkeblaj Projektoj al kiuj peti financadon de Eŭropo, unu povus trakti pri komparo inter instruado per diversaj malsamaj instrumetodoj. Oni povas ekzemple kompari Ĉe-metodon kontraŭ tradician Gramatikan metodon kontraŭ Situacian metodon ktp. Tion oni devus fari paralele, per similaj grupoj en similaj cirkonstancoj, ekzemple en la sama kongreso, dum simila tempo-longo de instruado.

La peto de Eŭropa financado povus ankaŭ helpi, ke tiun eksperimenton oni ripetu plurfoje en iom malsamaj cirkonstancoj, ekzemple en kelkaj sinsekvaj kongresoj, de similaj sed malsamaj specoj, ekzemple unu junulara, unu plenkreskula, aŭ en diversaj landaj situacioj, unu en baltaj landoj, unu en nordaj, unu en sudaj ktp.

Se la lando de kongreso estas ekster-eŭropa, en la listo de landoj tiam favorataj por eksteraj rilatoj, ĝi povas esti uzata kaj eĉ favorus la aprobon de la projekto.

Tiu projekto povus aparteni al la malgrandaj projektoj, tiuj financataj per 30 mil aŭ 60 mil eŭroj, sed se pli longa kaj se ĝin lanĉintos Asocio jam venkinta antaŭe Eŭropajn Projektojn, ĝi ankaŭ povus aspiri al la grandaj projektoj, financataj per 120 mil, 240 mil, 400 mil eŭroj. Projekto kun tia temo devus esti prezentata venontan februaron, do estas ĝis tiam tempo por ĝin diskuti kaj trovi la ĝustajn partnerojn, 5 aŭ pli.

esperanto@edistudio.it, Bruĉjo Kasini

Esperanto-Tago anoncita en la ĉina

Jen estas aperigita la ĉina versio de la mesaĝo de UEA por Esperanto-Tago, Ĉina Esperanto-Ligo ĉinigis la mesaĝon:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxOTEzMTk3NQ==&mid=2650562056&idx=1&sn=bc2ab1fe46cd1e4f22429ae7953e9df9&chksm=83c34520b4b4cc36a7475987e467052d2945a327bdbd9efd9528261162e07f94c30840409425&token=599662248&lang=zh_CN#rd 

Chen Ji, Komitatano A de Ĉina Esperanto-Ligo, Tel: 86 10 6899613013126784506

 Adr. P.O.Kesto 77, Beijing CN-100037, Ĉinio

Same en Nederlando

La nova prezidanto de Esperanto Nederland - Marc van Oostendorp - estas aktiva kaj konata lingvisto kiu (kun)redaktas la iom faman novaĵleteron Taalpost (de la asocio Onze Taal – Nia lingvo). En ĝi li aperigis la jenan frazon: ‘Marde okazis la 135-a jubileo de la aperigo de la unua libro pri Esperanto.’ kun ligilo al  https://www.esperanto-nederland.nl/ned/nieuws.php

La 26-an de julio lin cetere intervjuis Jurgen van den Berg en nederlanda radio-stacio; mi kunsendas informojn pri tio en la nederlanda lingvo.

https://www.nporadio1.nl/programmas/villa-vdb

Aldona informo de Mirejo Grosjean: Marc van Oostendorp - Vikipedio (wikipedia.org)

En Goma per Esperanto oni subtenas orfojn

Ne retrovebla la sendita akompana teksto (komputiloj, Grrr!), do jen (en la PDF) nur la foto. Klare la orfoj ricevas lern-materialojn.

Kurso en la itala havenurbo Ĝenovo.

La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe la Kursejo.

Nomo:       Esperanto A B C
Gvidantonomo:   Patrick Morando
Tipo:       Nova movada kurso
Loko:      Ĝenovo, Italio
Aldoninto:  Patrick75

Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27433

La 44a Esperantologia Konferenco en UK

La Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA, estis fondita de Ivo Lapenna en 1952. La Esperantologia Konferenco (EK), organizata de CED kaj unuafoje okazigita en 1978, estas grava programero de la Universala Kongreso de Esperanto (UK). Dum tiuj 7 jardekoj, dekoj da esploristoj estis subvenciataj de CED kaj pluraj aliaj kontribuis al la konferencoj kaj publikaĵoj. Tamen, kio ŝanĝiĝis en Esperantologio kaj Interlingvistiko intertempe? Kiaj estis la teoriaj kaj analizaj kontribuoj de Esperantologio al Lingvistiko kaj aliaj studkampoj?

La 44-a EK, okazonta en 2022 en la Universitato de Kebekio en Montrealo (UQAM), kadre de la 107-a UK, elstarigos la 70-jariĝon de CED per la temo “CED 70-Jara: Bilanco pri la Kontribuoj de Esperantologio al Sociaj, Politikaj kaj Lingvistikaj Fakdebatoj”. La 44-a EK okazos ĵaŭdon, la 11-an de aŭgusto, la tutan tagon, de la 9h00 ĝis la 18h00 EDT (UTC-4). Ĉeforganizas ĝin d-roj Guilherme Fians (Universitato Saint Andrews, Skotlando) kaj Mark Fettes (Universitato Simon Fraser, Kanado). La organizantoj bonvenigas ĉiujn ĉeesti la prelegojn kaj partopreni la publikan debaton. Aldone al la EK okazos ankaŭ publika kunsido de CED, vendredon, la 12-an de aŭgusto. La konferenco okazos en tri partoj:

(1)  festsesio honore al la 70-jariĝo de CED;

(2)  du sesioj pri prelegoj kaj referaĵoj;

(3)  publika debato/ronda tablo, malferma al ĉiuj, pri la akcepto (aŭ malakcepto) de  Esperanto kiel studobjekto de la sciencoj.

Inter la prelegantoj estas Sabine Fiedler, Grant Goodall, Jonathan Pool, Gabriel Labrie, Davide Astori, Christer Oscar Kiselman, Bernhard Tuider kaj Pascal Dubourg-Glatigny. Ĉiuj prelegoj kaj biografioj legeblas ĉe la paĝo de CED, Interlingvistiko.net. Ĉiuj partoprenantoj de la 107-a UK rajtas ĉeesti. Por pliaj informoj, kontaktiĝu retpoŝte ĉe gmf7<ĉe>st-andrews.ac.uk kaj mtfettes><ĉe>sfu.ca. Ĉiuj bonvenas aboni la konton de CED ĉe Twitter: @CED_Interling.

Greziljono somerumas – jen la postpandemia propono

La festa semajno por infanoj kaj familioj ree okazos ĉi-somere! Semajno plena je aktivaĵoj por malgrandaj kaj grandaj en agrabla etoso: ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko, kanto, Esperanto-kursoj kaj ankoraŭ multe pli.

Mi invitas vin al kastelo Greziljono de mardo, la 16-an de aŭgusto, ĝis ĵaŭdo, la 25-a de aŭgusto. Vidu nian retejon por ĉiuj detaloj.

Ron Winteraeken, MCE Grésillon

Eĥoj de la Esperanto-Tago el Hispanio

Jen rezulto de la informa agado en Hispanio post sendo de gazetara komuniko, fare de HEF. Por tiuj el vi kiuj kapablas navigi tra la hispana:

   Apero de la teksto de UEA en retaj gazetoj:

https://pongamosquehablodemadrid.com/2022/07/26/dia-del-esperanto-2022-amistad-y-justicia-entre-los-pueblos/

https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3836492/amistad-justicia-entre-todos-pueblos

https://www.tercerainformacion.es/articulo/cultura/26/07/2022/asociacion-universal-de-esperanto-amistad-y-justicia-entre-todos-los-pueblos/?p=170612

   Artikolo en sporta (!) ĵurnalo :

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/que-es-el-esperanto-y-quien-lo-invento-52499.html

   Intervjuo en regiona (Aragona) radio al la prezidanto de la grupo de Zaragozo:

https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/dia-del-esperanto-que-fue-de-esa-lengua

Tonjo del Barrio 

========= vortoj:  1150 =========

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unuopuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anoj de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.  Entute ĉ. 2700 ricevantoj – 1500 rekte plus plusendoj en Hungario, Italio kaj aliaj landoj. Reen al kvar paĝoj!

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, kaj retadreson!

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

EKO 40 - FLAMO en Baltio

Al: Landaj Asocioj
 
ENHAVO  n-ro 40> ● Eo-Tagoj ● Balta FLAM ● ILEI

● Kongresa Libro < julio 27

Esperanto-Tago: akiru la afiŝojn

Por la preferantoj de la paco, esprimante tion per pozitivaj vortoj, koloroj, ne miksita kun militaĵoj, ja temas pri la Tago de Esperanto (kaj tio memkompreneble inkluzivas porpacajn klopodojn). Tiaj afiŝoj jam ekzistas en pluraj lingvoj:vidu kaj elŝutu tie: 
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html 

Stefano Keller

La afiŝoj (kiujn ni delonge vidigis en EKO) aperis en la lingvoj: albana, angla, araba, armena,  bulgara, cina, dana, esperanto, evea, finlanda, franca, germana, gvarania, hispana, hungara, indonezia, irlanda, itala, japana, korea, kurda, nederlanda, persa, pola, portugala, rusa, serba, slovaka, slovena, suahila, sveda, taja, ukraina, vjetnama.

Inform-arigo: Renato Corsetti kaj SMG

Madagaskara radio denove podkastas

En ĉi tiu ELSENDO N°122 estas la lasta podkasto ĉar ankaŭ ni iom ripozos dum aŭgusto. Lanumero komenciĝas per demando farita de la redaktoro pri la vera celo de Zamenhof kiam li kreis Esperanton. Li instigas ĉiujn reagi al liaj analizoj. Krome, ni proponas al vi la duan parton de nia artikolo pri la malagasa totemo Aloalo. Ni daŭrigas la temon pri taxi-brousse  koncerne la inicon al la malagasa lingvo. Kaj kompreneble, ni ne forgesis enmeti en la podkaston belegan Esperanto-kanton el  Afriko!  Ni bondeziras al vi ĉiuj agrablan feriadon kaj bonan aŭskultadon!

https://youtu.be/HHIBbZ0TmHU

Henriel FIDILALAO, lot IAG 27 B Antoetra
MG 102  AMBOHIDRAPETO, +261 (0)32 53 035 93
Skajpo: belafino; WeChat ID: henriel2018; Whatsapp: +261325303593
 

Kolektistoj kolektas siajn fortojn

Bert Boon: Numismatiko: ne plu kaŝita trezorujo de la Esperanto-kulturo (2)
https://esfconnected.org/2022/07/18/numismatiko-2/

Gravaj atingoj el AMO 87 pri Baltio

AMO 87 FLAMO-analizo

Okazis en la dua tago de AMO 87 en Klajpeda, Litovio,
en la 15a de julio, 2022. La analizo ankaŭ alkroĉita.

FORTOJ de la balta movado

Baltiaj Esperanto-Tagoj – dividata inter la tri ŝtatoj.

Bonaj rilatoj kun instancoj.

Litova Asocio havas sidejon en Kaunas.

Pluraj lokaj grupoj tra Litovio: interalie en Klajpeda, Saŭlij, Vilno, Kaunas.

Multa uzo de delegado – precipe por BET 56.

Alta proporcio de esperantistoj kompare kun la suma popolo – eble mondrekordaj. 

LAMAĴOJ de la balta movado

Malsufiĉa profundeco de talento en Latvio kaj Estonio.

Grandaĝa popolo – kiel ĝenerale tra la Eŭropa movado.

Malsufiĉaj homoj kun teknikaj kapabloj.

Ne ĉiu havas komputilon kaj aliron al la reto.

Malforto de la aktiveco de fakaj asocioj tra Baltio.

AVANTAĜOJ de ekstero por la balta movado

Ne tiom vasta uzo de la angla, precipe inter nejunaj baltianoj.

Varieco en la mondo kun multaj kulturoj

Eo povas malfermi pordojn al tio, kun alternativaj valoroj ol tiuj alireblaj per aliaj lingvoj.

Riĉa kolekto de najbaraj landaj asocioj ankaŭ fortaj kiel Germanio.

MINACOJ de ekstero por la balta movado

Ĉiam pli vasta uzo de la angla inter junuloj.

Malfacileco preni kontakton kun la kulturoj de la mondo, kiujn Eo teorie proponas.

Malmulta aliro al financaj rimedoj, precipe en Latvio kaj Estonio.

Rezisto al subvenci-petado.

Malfacilecoj komuniki la avantaĝojn de rego de fremdaj lingvoj, kaj precipe de Esperanto.

FLAMO: La Historio

(vidu la FLAM-analizojn en <aktivulo.net> sub <Aliaj projektoj>

 Junio 2014    Pri la movado en Bulgario (farita ekster la kadro de AMO).

FLAM 2: Aŭgusto 2014: Pri la movado en Italio kaj en Eŭropo (kadre de AMO 5)

FLAM 3: Oktobro 2015: Funkciado de Kulturcentro Greziljono (en AMO 15)

FLAM 4: Decembro 2015 Pri la movado en Sudorienta Eŭropo (en AMO 17)

FLAM 5: Aprilo 2016, La movado en Danlando kaj Skandinavio (en AMO 24)

FLAM 6: Okt.2017, por sudazia movada sparkigo (en la 4a SAS kaj AMO 39)

FLAM 7 : Oktobro 2018   pri la ukraina movado (en Lviv kadre de AMO 52)

FLAM 8: Nov. 2019   en Rumanio kun konsiloj por landa agado (en AMO 59)

FLAM 9: Julio 2022 en Litovio en la balta movado (kadre de AMO 87)

Burunda progreso

La landa asocio estas demokrata: ni organizas balotadon post kvin jaroj por elekti novajn respondeculojn. La organizo de ANEB estas jenaj: En la kapo estas La prezidanto de la landa asocio, post e la vic prezidanto, kasisto, vic-kasisto kaj sekretario. 

ANEB havas sekciojn: 

A. Organo kiu zorgas pri instruado: BIS (Burunda Instruada Sekcio. (Tie estas respondeculo, vic respondeculo kaj  sekretario)

B. Organo kiu zorgas pri junularo: JEBUO ( Junularaj Esperantistoj Burunda Organizo) - tie estas respondeculo, vic-respondeculo kaj sekretario)

C. ANEB havas instruistojn en la tuta lando kiuj zorgas pri instruado. Tiuj instruistoj raportas al respondeculo kiu zorgas pri instruadoj en BIS. 

D. ANEB havas membrojn kiuj aliĝis al UEA. Estas komitatano A en UEA.

E. ANEB havas sian propran Centron, kie estas oficejo, ĉambro por vizitantoj, biblioteko kaj ĉambro kie estas televido. 

F. ANEB malfermis la infanĝardenon por okupi la Centro kaj helpi la komunumon. Ni instruas la Esperantan lingvon en la  infanĝrdeno por semi la lingvon en la kapoj de infanoj kiam ili estas junaj.

ILEI raportas pri la lastaj tri monatoj

Raportas la Prezidanto kaj la Estraro de ILEI pri la trimonata agado, de 2022-04-15 ĝis 2022-07-15. EKO prezentas koncizigitan version. La tuto aperas en la retejo de ILEI.

Kongreso-2022

Maje estis decidite, ke por la 3-a sinsekvan jaron la ILEI-Kongreso okazos virtuale, ĉi-jare ekde la 23-30 de julio kun la nomo VEKI-3 (la 3-a Virtuala Esperanto-Kongreso de ILEI) kaj la sama temo “ESPERANTO EN DULINGVA KAJ PLURLINGVA EDUKADO”. Kadre de VEKI-3 okazos ankaŭ ILEI-Simpozio virtuala. Senpaga  aliĝilo troviĝas ĉe: https://forms.gle/BcFUQPyxrF8Hpnr4A

Dume survojas grandega preparlaboro por VEKI-3. La ĝisnunan  programon de la evento eblas vidi ĉe: https://www.espero.ir/eo/veki-3/. La ĉefaj organizantoj de la eventoj estas Laura Brazzabeni pri la tuta kongreso kaj Fernando Pita pri la Simpozio.

Dum VEKI-3 okazos la Koimitatkunsido, ankaŭ elekto de la Elekta Komisiono ĉi-jare. Estas preparataj bezonataj materialoj por la Komitatkunsido. La Estraro klopodas pri diversaj organizaj aferoj. Okazos ankaŭ AMO-seminario kadre de VEKI-3.

ILEI-Kongreso-2023

La Estraro traktas pri la sekvonta ILEI-Kongreso, okazonta en bela mara loko en Italio.

ILEI-Simpozioj 2020-2021 (en VEKI-1 kaj VEKI-2)

La estrarano Fernando Pita kompilas la Simpozian Libron pri VEKI-1-2020 kaj VEKI-2-2021. Ĝi nomiĝos “Aktoj de ILEI-Simpozioj” kaj havas jam ĉirkaŭ 200 paĝonj. La Estraro strebas prezenti ĝin dum la Simpozio kadre de VEKI-3.

La Estraro kaj Komitato

Daŭras regulaj estrarkunsidoj. Dum la pasintaj 3 monatoj jam okazis 4 plenaj retaj kunsidoj. La ĉefaj temoj estas la kongreso VEKI-3, la Simpozio, preparado al la ĉefa jara Komitatkunsido kaj multaj aliaj gravaj farendaĵoj.

Sekcioj

Diligente survojas la esplorkontaktoj kun la sekcioj de ILEI. Gvidas tiun laboron la estrarano pri Sekcia agado Marija Jerković kunlabore kun profesoro Renato Corsetti. Jam okazis kontaktoj kun 42 sekcioj kaj estis ricevita grava informaro.

La svisa ILEI-Sekcio proponas seminarion 2022/09/10 aldone al la StudSabato kutima, 16/00-17/30 UTC+2 en CDELI, Svislando. La temo estos “Ĉu korekti, kiel korekti?” Ne temos nur pri korektado fariata de instruisto, sed ankaŭ pri kongresaj situacioj, kiam iu aŭdas eraron ĉe alia persono kaj pripensas: ĉu mi diru ion? Prelegos Mireille Grosjean, lingvoinstruistino kaj eksprezidanto de ILEI kun ebla kontribuo de Monika Molnar.

Kapabligo

Kiel kutime, nia samideanino Marija Belošević organizas la Tagon de Lernado dum la UK en Montrealo. Ĝi okazos la 9-an de aŭgusto 2022 kun la temo  ‘Instruado de Esperanto laŭ diversaj lingvoj, kulturoj kaj regionoj’ kaj la subtemo: ’Pandemiaj spertoj kaj postpandemiaj tendencoj en instruado’ Finiĝis la kurso de Esperanto en la Universitato Espero, UEC, DR Kongo gvide de Fransoazo Noireau. La Estraro dum sia kunsido aprobis, kiel helpi en la organizado de la ekzamenoj por la finintoj. 

Premio La Torre

La gajninto de Premio La Torre 2022 estas Nitta Takamichi el Japanio. La titolo de la esploro estas “Instrumetodo por Esperanto-kurso bazita sur metakognado kaj aktiva lernado”. Legu la finan raporton de la internacia ĵurio el ses landoj: https://www.ilei.info/novajxoj/Raporto-pri-la-jxuria-kunsido-de-Premio-La-Torre-2022.pdf

La ceremonio por la premio okazis dum VEKI-3 (la 3-a Virtuala Kongreso de ILEI), kun prelego de Renato Corsetti pri la karmemora profesoro Maŭro La Torre kaj kun la ĉeesto de la reprezentantoj de familio La Torre kaj de la internacia ĵurio, kiu konsistis el famaj fakuloj: Ahmad Reza Mamduhi, Renato Corsetti, Xiao-feng GONG (Arko), Elisée Byelongo, Giridhar Rao, Dennis Keefe kaj Alessandra Madella.

Internacia Pedagogia Revuo (IPR)

La redaktoro Jozefo  Nemeth  kun la skipo diligente preparas la ĉefan organon de ILEI.

ILEI en la Reto

Regule publikiĝas utilaj informoj pri ILEI en ĝiaj retejo kaj sociaj kanaloj kaj grupoj.

Kun UEA

La vicprezidanto Alessandra Madella preparis koloran tri-lingvan varbilon pri ILEI (esperanta/angla/franca) por la UK en Kanado kaj por la IJK en Nederlando. Suzanne Roy deĵoros  ĉe la budo de ILEI dum la UK en Montrealo. Du italaj junuloj Diego lo Testo kaj Giovanni de Lucia deĵoros ĉe nia budo de ILEI dum la movada foiro de TEJO.

Dankoj

Ĉiuj personoj, kiuj iom iel kontribuas al la mastrumado kaj vivo de la Ligo, ricevu niajn elkorajn dankojn!

Sekretario de ILEI:, Elena Nadikova,  Prezidanto de ILEI:: Ahmad Reza Mamduhi,  2022-07-15 

Aliĝoj por UK bele kreskis, jen ondo da informoj

Danke al 135 novaj aliĝoj, registritaj dum du semajnoj ekde la 30a de junio ĝis la 13a de julio, la nombro da aliĝintoj al la 107a Universala Kongreso de Esperanto, kiu komenciĝos la 6an de aŭgusto en Montrealo, kreskis ĝis 745 kaj superis la postmilitan malrekordon de UK-99 en Bonaero (2014) kun nur 706 aliĝintoj. Legu pli en la novaĵretejo “La Ondo de Esperanto” https://sezonoj.ru/2022/07/montrealo-25/

ILEI aŭdigos sian voĉon en internacia konferenco

La vicprezidantino de ILEI, Alessandra Madella, prelegos en ĉi tiu scienca konferenco: https://www.aalawebsite.com/conference-2022 en Ĉenajo, Barato, pri la ekzamena agado pri Esperanto en Italio. 

Sukcese debutis la retaj KER-ekzamenoj
Komence de julio 2022 finiĝis tre grava laborperiodo de la redaktoro de nia paĝaro. Katalin Kováts, estro de la KER-Ekzamena Centro (KER-EC) kun sia teamo dum la unuaj ses monatoj de la jaro okupiĝis pri la restartigo de la ekzamensistemo de UEA, testante la novan nivelon C2, kreante la teknikajn bazojn de la retaj ekzamenoj kaj organizante la unuajn retajn ekzamenojn. Ni raportas pri junio;  okazis ekzamenoj je la noveloj  C1, B2 kaj B1. La ekzamenojn partoprenis entute 83 personoj el 30 landoj (krom el Afriko, el ĉiuj kontinentoj). Legu pli: https://edukado.net/novajhoj?id=873

La Kongresa Libro 2022

La Kongresa Libro (KL) estas tradicia presaĵo de la Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu ankaŭ inspiras aliajn Esperanto-eventojn. Krom gravaj salutmesaĝoj kaj aldonaj informoj al tiuj antaŭe aperintaj en la Dua Bulteno, ĝi entenas la programon de la UK, kaj per ĝi kongresanoj povas organizi kiel ili planas ĝui la kongreson. Normale la Kongresa Libro haveblas nur papere kaj kongresanoj ĝin ekhavas nur surloke, registrante sin ĉe la akceptejo kaj prenante sian kongresan sakon.

En 2022 la Kongresa Fako de UEA, nuntempe ĉefreprezentata de la triopo Dorota Rodzianko, Sonja Zaretskaia kaj Petro Baláž, proponas du novaĵojn. Post pretigo de la presata Kongresa Libro (al kiu enorme kontribuis la Loka Kongresa Komitato/LKK, la Estraro de UEA kaj aliaj kolegoj – ne nur en UEA, sed ankaŭ en E@I), la Kongresa Fako preparis por ni ankaŭ la ciferecan Kongresan Libron, version publike konsulteblan en du formatoj (kiel PDF, por elŝuto, aŭ por foliumo): uea.org/kongresoj/UK.

En la Kongresa Libro de la 107-a UK vi trovas la salutmesaĝojn de la Alta Protektanto kaj de la Urbestrino de Montrealo; la konsiston de la Honora Komitato de la UK, Estraro de UEA, Centra Oficejo, Kongresa Fako, LKK; utilajn informojn pri Montrealo, la kongresejo, la kongresaj salonoj kaj la UK-funkciado; la programo, laŭtage, tabele kaj laŭalfabeta listo de programeroj. Ĉi-jare unuafoje funkcios la “Kongresa Apo” (KA), per kiu kongresanoj kaj la publiko povas per sia poŝtelefono kaj retumile konsulti la programon, marki siajn deziratajn partopreneblojn, kontroli mapojn kaj anoncojn, vidi la liston de partoprenantoj kaj kun ili babili! Temas pri bonvena akiraĵo por la UK, alirebla ĉe <uk2022.glideapp.io>(por aliri necesas informi retpoŝtadreson, al kiu estos sendata alirkodon - se ĝi ne alvenas en vian enirkeston, kontrolu ankaŭ vian spamujon).

Ĉu vi ŝatus videbligi vian organizon dum #IJK2022?
La Junulara Movada Foiro okazos unuafoje kun la reveno de la ĉeesta IJK en Neder-lando! Montru vian organizon, varbu novajn membrojn kaj kunlaborantojn, aŭ ekkonu aliajn la 22-an de aŭgusto, ekde la 16:00. La foiro estas malfermita al ĉiuj organizoj, kun prioritato al landaj kaj fakaj sekcioj de TEJO. Ĉiuj, kiuj ŝatus peti propran tablon, plenigu la aliĝilon ĉe bit.ly/JMF-2022 Limdato: la 6-an de aŭgusto 2022

Eble de Didier Janot

#IJK2022 okazos en Nederlando, proksime de Eindhoven. La organizantoj Roĉjo kaj Joost montras al ni la belegan kongresejon. Ĝi estas tre spaca kaj eĉ havas naĝlageton kaj privatan plaĝon. Mojose, ĉu ne?

SMG aldonas tekston el la retejo de la kongreso kune kun la jena bildo pri la IJK, kune kun amuza foto en la PDF de organizanto Rojĉjo, kiu ŝajne ĵus vidis la fantomon de la patro de Zamenhof.

========= vortoj:  2020 =========

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unuopuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anoj de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.  Entute ĉ. 2700 ricevantoj – 1500 rekte plus plusendoj en Hungario, Italio kaj aliaj landoj. Ni pardonpetas pro la longo, sed alvenis 16 paĝoj da kandidataj materialoj! Ni promesas ne plue krei 6-paĝajn gigantojn.

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Kore

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

EKO 39 - AMO 87 litovie, AMO 88 pollande

Al: Landaj Asocioj

ENHAVO  n-ro 39 > ● Balta AMO ● ILEI kaj VEKI ● Kostariko

● Ekzamenoj < julio 22

 AMO 87 – balta fokuso

Okazis unuafoje ĝis nun Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO) en Litovio, kaj entute en la baltaj ŝtatoj. Tio dankindas al la realigo de AMO 87 kadre de la 56-a BET en Klaipeda, apudmara havena urbo de Litovio - la tria plej granda urbo de la lando. La temo estis ‘Baltio en Eŭropa kunteksto’, kiu estis traktita en Mondskala Kunteksto (socia, politika, kultura, lingva ktp.) kaj Movada, kie ni sopiras pli fortan rolon por la baltaj landaj movadoj, precipe en Latvio kaj Estonio. La litova movado relative bone fortas, kun sidejo en Kaunas (en la Zamenhofa strato 5), kun la kapablo tiri pli ol 250 aliĝintojn al BET.

Post la malfermo kaj bonvenigaj vortoj de la patro de AMO, la podio estis transdonita al prof. Duncan Charters, la prezidanto de UEA,  por skizi siajn esperojn por pli vigla rolo por la Landaj Asocioj de la balta regiono. Duncan parolis pri la novaj strategioj por UEA en la mandato de la nova estraro. Li emfazis la subtenon de UEA al la AMO-programo, kiu spertos sian centan seminarion frue en 2023. AMO temas ĝuste pri trejnado kaj UEA nepre bezonas pli bone trejnitajn aktivulojn, interalie kun kapablo regi la teknikaĵojn dum kongresoj. Unu rolo de AMO estas riveli problemojn, ne por deprimiĝi pri ili, sed por elpensi solvojn aŭ mildigon de la problemo.

Duncan emfazis la historian rolon de la balto en la frua historio de la Movado – jam de Zamenhof mem. Fine, li revenis al la strategia plano kaj ĝiaj fokustemoj, kie la grandaj bezonoj estas sproni la rejunigon de la komunumo, precipe tra Eŭropo kaj partoj de Azio.

La partoprenantaro de AMO en ĵaŭdo estis plej optimisme priskribebla kiel ‘modesta’, kun nur dek partoprenantoj, sed ja elstaraj aktivuloj el Germanio, Usono, Finnlando, Pollando kaj Litovio. Ambaŭ estraranoj de UEA ĉeestantantaj en BET partoprenis, kune kun la prezidanto de la Germana landa asocio de UEA (GEA), kiu rakontis pri la tradicio de dulandaj kongresoj – ekzemple Germanio kun Danlando, Pollando aŭ Francio, kiuj foje altiris la partoprenon ankaŭ de baltianoj.

Venis freŝa informo por pli vasta publiko: post multjara servado, la finno Tuomo (‘ne tuŝu teknikaĵojn’) Grundstrom forlasis la prezidantecon de EAF por pludoni la stafeton al pli juna persono el Turku. La patro de AMO, estante la respondeculo en UEA pri landa agado, povis konsili kontaktadon inter Finnlando kaj Norvegio, kiu havas relative junan (laŭ Eo-normoj) prezidanton, s-ron Bård Hekland.

Tio levis la konstaton ĉe la supre nomita patro-figuro, ke Finnlando neniam gastigis AMO-seminarion. Nu, iom post la centa.

Foto en la PDF: Partoprenantoj en BET 56. Sukcesplena agrabla renkontiĝo de homoj el multaj landoj

Venis fine de la seminario en Klaipeda, ke AMO ne rajtas aroge ordoni al la balto kun fari, kion ni absolute akceptas. Sekve ni iomete modifos la enkondukan prezentaĵon por la seminario antaŭ ol alkroĉi ĝin al la nuna komuniko. 

En vendredo okazis FLAM-analizo pri la balta movado. Ni pretigos la rezultojn por tio por baldaŭa EKO-komuniko.

BET havis eksteran eĥon

Historia kaj kultura novaĵretejo Voruta.lt  publikigis ampleksan artikolon pri BET-56 en Klaipėda: https://www.voruta.lt/baltijos-esperantininku-dienos-klaipedoje/

Povilas JEGOROVAS

Esperanto-Tago – afiŝoj en multegaj lingvoj

Tiaj afiŝoj jam ekzistas en multaj lingvoj, aŭ estas pretigataj, vidu kaj elŝutu tie: 
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html 

Stefano Keller

ILEI kaj VEKI bone evoluas

Ĝis nun aliĝis 222 esperantistoj al la 3-a virtuala Esperanto-kongreso de ILEI (VEKI-3). Se vi ankoraŭ ne estas inter la aliĝintoj, tuj aliĝu al la grandioza evento de ILEI, kiu entenas pli ol 30 interesajn prelegojn kaj seson da koncertoj! Ankaŭ ĉi-jare kadre de VEKI okazos ILEI-Simpozio kaj AMO-Seminario (la 89-a). Por rapida kaj senpaga aliĝo bv. viziti: https://forms.gle/BcFUQPyxrF8Hpnr4A.

La ĝisnunan programon de la evento vidu en: https://www.espero.ir/eo/veki-3/

Komercistoj facile alireblaj

Jen mi sendas ligilon de la artikolo pri IKEF sur la retejo de UEA Facila: 

https://uea.facila.org/artikoloj/movado/komerco-kaj-ekonomio-en-esperanto-ikef-agas-r309/ 

Ni dankas la redaktinton Anna Lowenstein kaj la voĉleginton Chelsea Rae Moses!

Enkhee, Ĝenerala sekretario de IKEF

 

Kostarika rekresko

Mesaĝio sendita al la prezidanto de UEA, Duncan Charters.

“Mi ege ĝojas saluti vin. La celo de ĉi tiu komuniko estas informi vin pri la elekto de nova estraro de Kostarika Esperanto-Asocio (KREA), aliĝinta landa asocio de UEA ekde 1999. La 2-an de julio, KREA kunvenis por diskuti temojn rilatajn al la movado kaj al la agado en Kostariko. Dum tiu kunveno, ni priparolis pasintecon, nunecon kaj estontecon de la loka movado kaj elektis novan estraron de KREA, kies membrojn mi citas jene:

·  Prezidanto: Benjamín Álvarez Rodríguez (fightsthumbs@gmail.com)

·  Vic-prezidanto: Emmanuel de Jesús Alfaro Blanco (emmanuel.alfaroblanco@ucr.ac.cr)

·  Estrarano: Jorge Antonio Leoni de León (tiberido@yahoo.com)

·  Estrarano: Hugo Mora Poltronieri (tikoguau@gmail.com)

·  Estrarano: Jesús Recinos Sancho (jesus041002@gmail.com)

Krom la estraro, en la kunveno ankaŭ estis elektita la observanto de KREA antaŭ la Komitato de UEA, nome s-ano Jorge Antonio Leoni de León (kun aparta adreso por tiu ĉi tasko: apartado.de.antonio@gmail.com).

La estraro de KREA denove kunvenos la 26-an de julio, koincide kun la datreveno de la eldono de la Unua Libro, kiam ni  konfirmos la daŭron de la estraraneco. 

Benjamín Álvarez Rodríguez, Pura Vida — Vivplene, Prezidanto de KREA

 

Aliĝoj por UK bele kreskis, jen ondo da informoj

Danke al 135 novaj aliĝoj, registritaj dum du semajnoj ekde la 30a de junio ĝis la
13-a de julio, la nombro da aliĝintoj al la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu komenciĝos la 6-an de aŭgusto en Montrealo, kreskis ĝis 745 kaj superis la postmilitan malrekordon de UK-99 en Bonaero (2014) kun nur 706 aliĝintoj. Legu pli en la novaĵretejo “La Ondo de Esperanto” 
https://sezonoj.ru/2022/07/montrealo-25/

Ekzamenoj reviviĝas - <edukado.net> raportas

Titolo:    Sukcese debutis la retaj KER-ekzameno

Komence de julio 2022 finiĝis tre grava laborperiodo de la redaktoro de nia paĝaro. Katalin Kováts, estro de la KER-Ekzamena Centro (KER-EC),  kun sia teamo dum la unuaj ses monatoj de la jaro okupiĝis pri la restartigo de la ekzamensistemo de UEA, testante la novan nivelon C2, kreante la teknikajn bazojn de la retaj ekzamenoj kaj organizante la unuajn retajn ekzamenojn. Nun ni raportas pri tiu lasta eventoserio, kadre de kiu en tri sinsekvaj semajnfinoj ekde la 18-a de junio okazis ekzamenoj je C1-, B2- kaj B1-niveloj. La ekzamenojn partoprenis entute 83 personoj el 30 landoj (krom el Afriko, el ĉiuj kontinentoj).

Legu pli ĉe la paĝo: https://edukado.net/novajhoj?id=873

AMO 87 EKO-eke,
AMO 88 EKO-voste
 

AMO 88 – programo por la tuj sekva seminario

AMO-seminario kaj la 6-a Internacia Simpozio (hibride)

Jelena Góra, Pollando – la 25-a de julio, inter 9:00-12:00

En la Karkonoŝa Akademio de Aplikataj Sciencoj

Temo: “135 jaroj de Esperanto - homoj, lingvo, kulturo kaj okazintaĵoj”

PRELEGOJ

1. Andreo Bobkiewicz (Pollando);Tyburcjusz Tyblewski kaj Adam Pleśnar – du polaj

esperantistoj kaj du diversaj Esperanto-defendantoj”.

2. Goro Christoph Kimura (Japanio) –‘Esperanto -  unika fenomeno en la monda lingva historio

3. Josip Pleadin – ‘La tradicio de Esperanto en Kroatio kiel nemateria kultura heredaĵo’.

4. James Piton (Brazilo)  – ‘Bildkarta vizito al la Universalaj Kongresoj, kiujn Zamenhof partoprenis’

5. Stefan MacGill (Hungario)  – ‘135 jaroj de Esperanto – kiom vere tutmonda?’ 

========= vortoj:  1149  =========

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unuopuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anoj de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.  Entute ĉ. 2700 ricevantoj – 1500 rekte plus plusendoj en Hungario, Italio kaj aliaj landoj.

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Kore

Stefan MacGill
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

«The Book of Guests in Esperanto» de Clarence Bicknell

Clarence Bicknell estis mondfama botanikisto kaj ... la unua esperantisto en Italujo. Nun, pli ol unu jarcenton post lia morto, liaj familianoj lastatempe eldonis sian The Book of Guests in Esperanto (La gastlibro en Esperanto). La libro estas havebla tutmonde de Amazono, aŭ en certaj librovendejoj, kaj ankaŭ de clarencebicknell.com/shop por homoj loĝantaj en Britujo. The Book of Guests in Esperanto estas majstroverko de sindediĉo kaj talento de la stilo arts-and-crafts en akvareloj de talenta kaj distra multesciulo de la malfrua 19-a jarcento.

On Beacon Hill 2: Clarence Bicknell – The Bicknell Family

Clarence Bicknell (1842-1918) konstruis sian someran domon, Casa Fontanalba, en la italaj apudmaraj alpoj en 1906, kaj jaron post jaro li kreis mane faritajn velene kovritajn albumojn, kiuj montris la sovaĝajn florojn de la regiono. La Gastolibro estis rimedo kie li povis kombini siajn artajn talentojn kun iom da humuro, samtempe antaŭenigante la universalan lingvon Esperanto.

En la libro, kreita inter la jaro 1906 kaj lia morto en 1918, li skribis ce maldekstra paĝo priskribojn en Esperanto de geamikoj, familianoj kaj aliaj kiuj tranoktis en la domo, kaj ĉe la dekstra paĝo li pentris akvarelojn de floroj, enkadrigitajn per motivoj arts-and-crafts en parigaj koloroj. La priskribitoj variis ekde eminentaj botanikistoj kaj arkeologoj ĝis  … tri hundoj: Leo, Capi, kaj la multe amata hundo de Clarence, Mahdi. La paĝo por Emile Cartailhac montras kiel Clarence estis fiera, ke la konata franca prahistoriisto vizitis la rokajn gravuraĵojn de Val Fontanalba:  la inicialoj «E.C.» estas iluminitaj de motivoj el la rokarto inkluzive plugilon kaj bovojn.

image.jpeg

Clarence skribis jene pri Casa Fontanalba en 1916: «La muroj estas pentritaj per laburno kaj leontodo kaj troviĝas profunda dekoraĵo kun la komencliteroj de ĉiuj individuoj kiuj dormis en la domo. Temas pri ĉirkau 110 ĝis la nuna punkto. Mallonga biografio kun ĉi tiuj komencliteroj estas skribita en Esperanto en libro por la informo de la posteularo.»

image.jpeg


Tim

External

EKO 36 - La Eo-Tago denove

Al: Landaj Asocioj
 
ENHAVO n-ro 36> ● ILEI por Azio ● Franca ILEI ● Koreio ● Benelukso

< julio 1

Esperanto-Tago en aktiva preparo

Nur poste SMG rimarkis, ke dissendinte la komunikon EKO 35 en la 26a de junio (du tagojn pli frue ol la plano, ĉar ĉiuj kontrolistoj efike kaj rapide laboris), ni dissendis la informojn pri la Esperanto-Tago precize unu monaton antaŭ la Tago mem! 

La ĉefaj mankantaj lingvoj por aperigo de la jam anoncitaj afiŝoj estas la araba, la persa (Ahmad Mamduhi kaj kolegoj certe povos solvi tion), la indonezia (Ilia Dewi), la hungara (SMG tuj saltos en la selon), la angla kaj la hindia. (Giridar Rao kaj teamo certe povos solvi iujn hindajn lingvojn).  Pri la araba kaj la angla, neniu pli kompetentas ol Renato mem!

Por vidi la impresan liston de lingvoj en kiuj aperis la afiŝoj, kaj elŝutu la bezonatajn afiŝojn, vizitu la retejon:  https://espereto.com/informiloj

 

Kursa ekskurso

Bonvolu registri viajn kursojn  en la KURSEJO de <edukado.net> https://edukado.net/kursejo por ke ni havu realajn statistikaĵojn : https://edukado.net/prie/sinprezento/statistiko?tipo=movadajkursoj 

 

Momente estas nur 42 movadaj kursoj en 12 landoj dise en la mondo:

 

Kursoj fizikaj en Ĉinio

La 18an de junio, instruistoj de la elementa lernejo Baiyangshujie de la urbo Taiyuan, la provinco Shanxi, okazigis Esperantan kurson en la infana centro de loka loĝkvartalo. 

Okaze de la Patrotago, la instruisto enkondukis la vorton "patro" kaj profesiajn vortojn, ekzemple "kuracisto", "laboristo" kaj "instruisto". Infanoj lernis kiel diri "feliĉan patrotagon". La interesa kaj amuza kurso multe plaĉis al la infanoj.

Dum pli ol dek jaroj la elementa lernejo Baiyangshujie aktive antaŭenigas Esperantajn kursojn kaj akiris subtenon de la eduka administracio kaj loka komunumo. Nun Esperanto ne nur fariĝis la nomkarto de la lernejo, sed ankaŭ estas konata de multaj lokanoj. Dum la kurso la televid-stacio de la urbo Taiyuan faris rektan elsendon.

Raportita de Xing Qishuang

Redaktoro: Zhao Wenqi

 

La francaj instruistoj strebas refortigi sin

ILEI-Francio estas la franca grupo de esperantistaj instruistoj. Ĝi estas kaj faka asocio de Espéranto-France kaj landa sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Pri la kunsido vidu ĉe: https://eventaservo.org/o/ILEI-Francio. SMG: La reta kunsido okazos en la 9a de oktobro, sed preparu vin jam nun!  Diskutu kune!

 

Ni plu serĉas volontulojn. Se vi konas instruistojn eĉ kiuj ankoraŭ ne parolas Esperanton sed interesiĝas, sciigu al ili! Ankaŭ studentoj estas bonvenaj.

 

Ni serĉas ankaŭ volontulojn por la estraro. Plue mankas prezidanto kaj vic-prezidantoj! Prezidanto kaj vic-prezidantoj ne bezonas okupiĝi pri administrado. Sufiĉas iom agadi en sia kampo. Ekzemple

·         prezidanto povus okupiĝi pri eksteraj rilatoj, interalie kun oficialaj kaj profesiaj instancoj pri Edukado.

·         vic-prezidantoj iom kunordigu agadojn en sia kampo, bazlerneja, mezlerneja, universitata, kaj studentajn agadojn.

 

Pri Esperanto en mezlernejoj jam agadas Emmanuel Desbrières kaj Aleks André. Ne lasu ilin sen helpo. Venu kun viaj proponoj, spertoj, agemo… por dividi ilin!

 

DJ (Didier Janot)

 

Konversacia rondo el brazila universitato

Ni anoncas al vi konversacian rondon organizatan de projekto de por-komunuma agado “Lingvoj en Dialogo” (Línguas em Diálogo) de UFPR - Federacia Universitato de Paranao, en Kuritibo, Paranao, Brazilo, -- malferma al ĝenerala publiko, sub la titolo:

“Lando Babila: Konversacia Rondo en Esperanto

/ A Terra do Bate-Papo: Roda de Conversação em Esperanto_2022a”

 

La renkontiĝoj okazos en platformo Teamso de Majkrosofto de la 18-a ĝis la 20-a horo (laŭ la Brazilja horzono; laŭ UTC: de la 21-a ĝis la 23-a horo) en la sekvantaj tagoj:

 

25-a de Junio; 30-a de Julio; 27-a de Aŭgusto; 24-a de Septembro kaj 29-a de Oktobro.

Cel-publiko: parolantoj kaj lernantoj de Esperanto.

Kiuj ĉeestos minimume kvar renkontiĝojn, tiuj ricevos atestilon de la Universitato.

Interesatoj aliĝu per retmesaĝo al <led@ufpr.br>, kaj informu:

·         plenan nomon;

·         CPF-numeron (brazilanoj) aŭ pasport-numeron;

·         retadreson por registro en Teamso;

·         ĉu vi havas ian ligon al UFPR? (Specife: ĉu vi estas studento, docento, oficisto de UFPR? – informo uzota nur por statistika raporto).

 

Organizantoj: Ivan Eidt Colling, Rita de Moraes kaj Lígia Maffessoni Penia.

 

Korea Respubliko raportas siajn kursojn
La respondo okazis pere de laboro de ILEI arigi kursinformojn.

·         Du lernejoj instruas Esperanton en laŭleĝa studobjekto: 

·         Du terenoj (la urbo Seulo, kaj Yong-in) de Hankuk Universitato de fremdaj studoj, kiel elektiva studobjekto, 2 kreditoj por semestro kaj la - virina altlernejo Moonil en la urbo Incheon, Koreio

Baze de printempo, 2022, nun 52 kursoj (ĉefe landaj, kaj inkluzive 4 internaciajn) estas okazintaj en Sud-Koreio: filioj kaj filietoj de KEA, ĝeneralaj rondoj, sociaj edukejoj, SNS-kakaoktoko, Zomo, Seula Esperanto-Kulturcentro (SEK), universitataj rondoj, diversaj studgrupoj ktp. Dume ĉefe troviĝis retaj kursoj, sed nun ili iom post iom havas ĉeestajn. Dank' al la Kronviruso koreaj esperantistoj ofte povas kune sidi kaj intervidi per zomo kaj skajpo. Oni ne povas facile konekti kun ili pro la studo ĉiuvespere de lundo ĝis vendredo.

 Sekciestro por Koreio (ROK), PARK Soohyean

 

Irano kaj ILEI subtenas lingvan perfektigon

Jen en la PDF arigitaj fotoj, kiujn faris Ahmad Mamduhi en sesio de la B2-kurso en la 26a de junio.

 

 

 

Ondeto de Ondoj

 

La redakcio de “La Ondo de Esperanto” disponigis en la reto ankoraŭ du numerojn de “La Ondo” – la printempan (laŭ la nord-hemisfera vidpunkto) por 2020 kaj la someran por 2021. Ili estas senpage elŝuteblaj kaj legeblaj laŭ la normoj “pdf“ kaj “ePub”. Elŝutu, legu kaj, se vi ial ankoraŭ ne abonas, decidu pri via abono

https://sezonoj.ru/2022/06/ondo-100/

 

Benelukse, sed ja lukse

Tiu trilanda kongreso okazos inter la 23a kaj 25a de septembro 2022. BE-NE-LUX estas la nomo kiun oni donas al la regiono kiu konsistas el la landoj: BElgio, NEderlando kaj LUXemburgo

La kongresurbo estos Ieper (Ypres), Ieper [Ipro] estis viktimurbo (preskaŭ plene detruita) dum la Unua Mondmilito kaj la memoro pri tiu Granda Mondmilito estas ankoraŭ viva en la urbo kaj ĉirkaŭaĵo. Ne senkiale la urbo titoligas sin Pacurbo. Daŭre atestas pri la mondmilito grandega nombro de milittombejo. La urbo ankoraŭ nun estas pilgrimejo por britoj, kanadanoj, aŭstralianoj, novzelandanoj, hindoj kiuj perdis parencojn dum tiu milito. La Menenpoort [Menen-pordego] estas fama monumento en Ipro, kiu ĉiun tagon estas la scenejo de 'Last Post'-klarionsonado.

La 21-a estas la Internacia Tago de la Paco. Kadre de tio, internacia UNESKO-komitato organizas internacian korus-pacfestivalon al kiu kontribuas multaj korusoj el la tuta mondo. Unu el la partoprenantoj estas la solidareckoruso "Vamos pra Lutar", kies membro estas Piet Glorieux, esperantisto. Li instigis la koruson partopreni kaj koncerti la 24an de septembro kadre de pac-evento organizita kunlabore kun la urbo.

Esperanto ricevas apartan lokon en la programo de la pac-evento. Ni i.a. havos la disponon pri prestiĝa domo "Vleeshuis" en la urbocentro por informi diversmaniere pri Esperanto dum la pac-evento. Koincidas kun tiu evento la Flandra Esperanto-Lligo (FEL) organizas Beneluksan kongreson.

Ironia komento SMG: Mi ne klarigos al vi la signifon de la ‘Vleeshuis’, por protekti vian partoprenadon de veganoj kaj vegetaranoj.

Aliĝu al VEKI-3 – la virtuala kongreso de ILEI

vi povos ĝui la prezenton: ligo jutuba: https://youtu.be/6Uo-NrkuBP4

                                          ligo en  facebook: https://fb.watch/dVha9PcHDB/

prof. laura brazzabeni, +39 3286461063 (anche whatsapp).

                direttore generale IIE:  http: istituto.esperanto.it

 

 

Pri artefaritaj lingvoj en Francio

De la fino de aprilo ĝis la frua parto de junio okazis Ĉiu-semajna seminario pri artefaritaj lingvoj en la Universitato de Tours (Francio), kun prezentoj de pluraj priesperantaj prelegoj. Elŝutu la dokumenton ĉe: https://mallonge.net/pj

en la jutuba kanalo de UEA: https://www.youtube.com/watch?v=zhWPgn9sUTE 

Informo venis tra ESF. Eble la verkinto estas Bruno Flochon. Enplektita estas: Dubourg Glatigny Pascal, <pascal.dubourg che cnrs.fr>.

 

========= vortoj:  1050 =========

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unuopuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anojn de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.

 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

 

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

Courses & Events

Lernu Plu in October 2022

After three years away, we're back to hosting learners at our headquarters, Esperanto House!

Maurizio Giacometto, editor of our newsletter, Update, will be leading Lernu Plu, our course for learners who aren't yet at a conversational level but who have done a bit of studying.

746593432_Visajo.jpg.f5ea72ed915810d3b0e

It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on October 8-9, 2022. Have you done a bit of learning, perhaps via Duolingo? Join Rico and other people at a similar level from the comfort of the Butler Library in Barlaston!

The tuition is free, and we'll be providing you with lunches and refreshments. On the Saturday evening, you'll be able to relax in each other's company at a local restaurant. You'll need to arrange your own accommodation (there's a local Travelodge and Premier Inn) if you're travelling from away. The restaurant meal and accommodation costs aren't covered by us, but if you need financial support in order to participate, we have some funding available: please contact us to discuss this if it would be helpful to you.

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in September 2022

After three years away, we're back to hosting learners at our headquarters, Esperanto House!

Tim Morley will be leading Lernu Plu, our course for learners who aren't yet at a conversational level but who have done a bit of studying.

Learn Esperanto first: Tim Morley at TEDxGranta - YouTube

It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on September 10-11, 2022. Have you done a bit of learning, perhaps via Duolingo? Join Tim and other people at a similar level from the comfort of the Butler Library in Barlaston!

The tuition is free, and we'll be providing you with lunches and refreshments. On the Saturday evening, you'll be able to relax in each other's company at a local restaurant. You'll need to arrange your own accommodation (there's a local Travelodge and Premier Inn) if you're travelling from away. The restaurant meal and accommodation costs aren't covered by us, but if you need financial support in order to participate, we have some funding available: please contact us to discuss this if it would be helpful to you.

Details and sign-up form.


Tim

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.