Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Jes. Vidu la difinon de "screggan" en "The meaning of Liff".
 3. Kiam vi refoje vojaĝos al Japanujo, bv. sciigi min kaj mi akompanos vin!
 4. Dankon, Bill. Tre interesa artikolo.
 5. Kutima fuŝo farita de la plejmulto de la homoj. 🙂 Mi ofte eraras tiel, almenaŭ ĝis la fino de Januaro ĉiujare!
 6. la Nacia Eisteddfod (Ejstedvodo*) kiu okazas dum la unua semajno de aŭgusto ĉiun jaron estas festo de la kulturo kaj lingvo en Kimrio. La festivalo vojaĝas de loko al loko, alternante inter norda kaj suda Kimrio, allogante ĉirkaŭ 150.000 vizitantojn kaj pli ol 250 vendejojn kaj budojn. Inter ili estas librovendejoj kaj eldonistoj. La festivalo de 2019 okazissur kampoj apud urbeto Llanrwst, nelonge for de mia hejmo. Mi mem provas ĉeesti ĉiun festivalon en la nordo. Ekzistas miloj kiuj partoprenas ĉiujare, tendumante apude. Oni povas trovi spurojn de la festivalo jam en 1176, sed la moderna historio de la evento vere datumas de 1861. La festivalo okazis ĉiujare, krom 1914, kiam la eksplodo de la unua mondmilito devigis organizantojn prokrasti dum unu jaro. Tradicie konkurso-bazita festivalo, altirante pli ol 6.000 konkurantojn ĉiun jaron, la festivalo disvolviĝis kaj evoluis dum la lastaj jaroj, kaj dum la konkursoj estas la centra fokuso de la semajno, la Maes (kampo) mem kreskis kaj disvolviĝis en viglan festivalon, kun centoj da eventoj kaj agadoj por la tuta familio. Ekzemple estas granda tendo pri scienco kun aktivecoj kimralingvaj. La plej multaj ĉefaj verkistoj, muzikistoj, kantistoj kaj poetoj de Kimrio konkuris iam ĉe la Eisteddfod, kaj multaj prezentistoj aperis sur nacia scenejo la unuan fojon dum la festivalo. La Eisteddfod estas la natura montrofenestro en Kimrio por muziko, danco, vidaj artoj, literaturo, kaj multo pli. Ĝi celas esti inkluziva kaj bonveniga festivalo, kiu allogas milojn da gelernantoj de la kimra lingvo kaj tiujn, kiuj ne parolas la lingvon ĉiujare. Portebla tradukaj servo (al la angla) estas havebla kaj skribaj dulingvaj informoj haveblas en kelkaj lokoj. Kvankam la kimra restas la ĉefa uzata lingvo. La semajno de la Eisteddfod estas la kulmino de dujara komunuma projekto, kunigante homojn de ĉiuj aĝoj kaj fonoj el malsama parto de Kimrio ĉiujare. Mi mem havis la honoron prezidi lokan komitaton kiu kolektis monon por la festivalo ek de januaro 2018 pere de koncertoj, kafo-matenoj, ekskursoj k.t.p. Tiuj aranĝoj mem riĉigis la socian kaj kulturan vivon de nia komunumo. Nu, en 2019, ni eble ne havis la veteron, kiun ni esperis, ĉar pluvis foje, kaj estis koto sur la festivalaj kampoj fine de la semajno, sed io tute magia okazis denove. *Jen termino kreita de Reto Rossetti antaǔ pli ol 70 jaroj. Vidu : La Kimraj Artofestoj en Somera Universitato: Malmo 1948. PIV ne enhavas la vorton « ejstedvodo », sed mi ja aǔdis ĝin, interalie de bretonaj esperantistoj. La fotojn faris mia filino Elinor Chapman. 1. Malgraŭ pluvo, solkantistino prezentas programon al malgranda spektantaro meze de kampo. 2. Virvoĉa koruso Cor Meibion Maelgwn konkursas en la centra pavilono.
 7. Earlier
 8. Eblas ricevi agnoskatan ateston pri Esperanto per ekzamenoj okazintaj laŭ la komuna eŭropa referenckadro. Okazos venonta sesio la 20-an de junio 2020 en Londono por niveloj B1, B2 kaj C1. Kiel en antaŭaj jaroj, EAB celas kuraĝigi partoprenadon per repago al ĝis dek sukcesintoj siajn ekzameno-kostojn, ĝis maksimume £50. Legu pli da detaloj kaj registriĝu ĉe la oficiala paĝo pri la subvencioj.
 9. zalo

  solved

  thanks, I found it.
 10. Ni havas 4 ekzemplerojn en la vendejo Sed mi estas tute kontenta starigi sondon pri la elektota ĉiaokaze. Mi tamen proponas iom da atendado, ĉar sendube mi ne estas la sola, kiu ricevis Esperantajn librojn je Kristnasko kaj ŝatas legi ankaŭ ilin!
 11. Ho jes, la tria volumo nur lastatempe eldoniĝis. Raklamojn pri ĝi oni povas vidi en kelkaj el la pasintaj eldonoj de la revuo 'Monato'. Mi certe aĉetos ĝin se ne baldaŭ, ĉar mi lastatempe aŭ aĉetis aŭ alimaniere ricevis plurajn E-librojn kaj ne estas sufiĉe da tempo en la tago! Pro la sama kialo, mi kunsentas pri ioma malrapidigo de la sinsekvo de legotaj libroj.. Pri 'La enigmo de la ar@eneo', bedaŭrinde mi ne posedas ekzempleron. Do, se vi volas legi tiun libron, bonvolu fari tion kaj mi rekomencos la komunan legadon kiam la grupo legas 'La fotoalbumo Vol II'. 🙂
 12. Ĝis nun, mi ne sciis pri tria volumo! Mi finlegis antaŭ Kristnasko, sed ne ĝisdatigis vin pro forgesemo. Mi ne scias, ĉu aliaj homoj legas ĝin, ĉar neniu alia aldonis komenton. Ni eble atendu ĝis februaro, ĉu ne, antaŭ ol komenci novan. @Rico: Kion vi opinias pri 'La enigmo de la ar@eneo?' Mi scias, ke Edmund ĵus legis ĝin, do li povus komenti, sen tio, ke li devos relegi ĝin.
 13. until
  The Skipton Esperanto Group welcomes all Esperantists - both fluent speakers or the curious who would like to find out about the language and its culture. We have monthly meetings, which include language tuition when necessary, but consist mainly of general conversation in Esperanto, frequently based on aspects of Esperanto literature or journalism. We enjoy a relaxed atmosphere, with plenty of laughter! La Skiptona Esperanto-grupo bonvenigas vizitantojn - ĉu jam Esperanto-parolantojn, ĉu homojn, kiuj ŝatus ekscii pri la lingvo kaj ĝia kulturo. Ni renkontiĝas ĉiumonate; lingvo-instruado okazas laŭbezone, sed la kunvenoj konsistas precipe el ĝenerala konversado, baziĝanta sur aspektoj de Esperanto-literaturo aŭ -ĵurnalismo. Ni ĝuas malstreĉan etoson, kun multa ridado!
 14. Bone. Mi povas konfirmi, ke post la legado de La Fotoalbumo - Vol I -, mi certe intencas legi la duan volumon kaj verŝajne aĉetos la ĵus eldonitan trian.
 15. Rico

  Kafo, Kuko kaj.... Esperanto!

  until
  Por afabla kafumado kaj babilado, venu al la renkontiĝo de la Esperanto Grupo de Reading kaj Barkŝiro: ni babilos, trinkos, ludos amuzajn ludojn, priparolos tiklajn lingvajn temojn ktp. Reading estas facile atingebla de ĉiuj ĉefpunktoj (Londono de E, Oksfordo de N, Svindono kaj Bristolo de U kaj Surio kaj Hampshiro de S) kaj nian grupon kutime ĉeestas homoj el foraj urboj krom niaj pli lokaj membroj. La renkontiĝejo situas nur kelkaj paŝetoj de la stacidomo. Aldoniĝu al tiu listo!
 16. Rico

  Kafo, Kuko kaj.... Esperanto!

  until
  Por afabla kafumado kaj babilado, venu al la renkontiĝo de la Esperanto Grupo de Reading kaj Barkŝiro: ni babilos, trinkos, ludos amuzajn ludojn, priparolos tiklajn lingvajn temojn ktp. Reading estas facile atingebla de ĉiuj ĉefpunktoj (Londono de E, Oksfordo de N, Svindono kaj Bristolo de U kaj Surio kaj Hampshiro de S) kaj nian grupon kutime ĉeestas homoj el foraj urboj krom niaj pli lokaj membroj. La renkontiĝejo situas nur kelkaj paŝetoj de la stacidomo. Aldoniĝu al tiu listo!
 17. Have you never been to an Esperanto event abroad? We'd like to help you take those first steps and are offering £200 towards your costs to participate in Somera Esperanto-Studado in Czechia. It's an an event from July 18 to 26, and encompasses a mix of classroom activities (for all levels), tourism, and socialising -- all in Esperanto, of course! Details about our scheme *** Ĉu vi ĝis nun ne partoprenis Esperantan kunvenon eksterlandan? EAB deziras helpi al vi fari la unuajn paŝojn, kaj proponas £200 por malpezigi la financan ŝarĝon partopreni Someran Esperanto-Studadon en Ĉeĥio. Temas pri evento, kiu daŭras de la 18-a ĝis la 26-a de julio, kaj kiu proponas miksaĵon de instruado (por ĉiuj niveloj), turismado, kaj sociumado -- ĉiuj, kompreneble, en Esperanto! Detaloj pri nia subvencia propono
 18. Are you in the North West/Merseyside/Lancashire region and interested in learning Esperanto? The University of Liverpool has something for you! Starting on February 5, there will be a course led by Jessica Iubini-Hampton on Wednesday evenings from 7 until 8.30 for 12 weeks, plus an Esperanto-themed tour on May 2. To find out more information and enrol, visit the course's booking page.
 19. Ni ricevis la sekvan peton de Race MoChridhe el Usono, kiu serĉas kontribuantojn al eventuala libro pri la rilato de Esperanto kaj skota identeco. La alvoko prezentas ekzemplajn proponojn pri eventualaj temoj por ĉapitroj en la libro, inkluzive de La rolo de la Skota Skolo kaj aliaj skotaj aŭtoroj kaj aktivuloj en la formado de la Esperanta literaturo kiel elemento de monda kulturo kaj Teorie kaj historie informitaj pripensoj pri la estonteco de Esperanto en Skotlando kaj de skotaj verkistoj kaj aktivuloj en la Esperanto-movado. Eblas kontakti sinjoron MoChridie ĉe racemochridhe@gmail.com.
 20. Hi I have attempted to translate a song from English into Esperanto. It was interesting to do, but I definitely need an experienced translator to look at it as I know it will need tweaking and amending. Can anyone help please? Kind regards Darren
 21. Dbutler

  Dbutler

 22. Hieraŭ mi finlegis la libron "La enigmo de l' ar@neo". Eble tio estu nia sekva libro, por ke mi estu jam plenuminta la taskon. Se ni diskutus ĝin ĉi tie, estus interese, laŭ mi, kolekti erojn por tri listoj: * Ne-PIV-aj vortoj, kiuj ne estas en la "Glosoj" ĉe la fino de la libro. (Ekzemple "furumi", kies signifo estas facile divenebla.) * Esperantistoj, Esperantaj libroj, Esperantaj organizaĵoj, ktp menciitaj en la teksto. * Esperantistoj, Esperantaj libroj, Esperantaj organizaĵoj, ktp menciitaj en la teksto, sed per alia nomo.
 23. until
  Ludoj, enigmoj, amuzaĵoj kaj tiel plu, per Skype (Skajpo) Saluton al vi ĉiuj, Aligu mian skajpan grupon. Kutime ni skribe komunikas, sed fojfoje ne kunvenas voke per Microsoft Skype. Dum ni atendas komenci ĉi tiun kunvenon, la grupo temas pri io ajn lernaj temoj sed ankaŭ konvercasioj povas esti diversaj kaj amuzaj. Iam ajn, antaŭ la kunveno, aliĝu per la skajpa ligilo malsupre: https://join.skype.com/l4nKgo1asyx8 Prezentu vin, aŭ atendu por mi saluti vin al la grupo. Ĉu vi havas kelke da ideoj por fari dum kunveno, bonvolu kunhavi kun mi. Bondezirojn, Matio
 24. Mi ĵus finlegis "Ĉu vi konas Blaise Cendrars?", kaj mi ne trovis ĝin tiel malbona. La lingvaĵo estas iom stranga, kaj la miksitaj rememoroj iom konfuzas, kaj kelkaj frazoj iom tro ofte ripetiĝas, sed ĝi havas ian elanon kaj ja donas vivan impreson pri la batalado en Afriko kaj pri la studentaj ribeloj. Kaj ĝi estas mallonga libro, kvankam tio estas ankaŭ problemo el merkata vidpunkto: ĝi estas tro mallonga por esti romano, sed eble iomete tro longa por esti novelo. Ia novelego, verŝajne. Sur la titolpaĝo aperas la vorto "romano", sed ĝi havas nur ĉirkaŭ 20-25 mil vortojn! Mi preferis ĝin ol alian libron de la sama aŭtoro, "La tago kiam Jesuo perfidis Judason".
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.