Verdaj Voĉoj

box cover

The first in a series of three interactive listening CD-ROMs from Paul Gubbins. Eight video clips of the famous and not-so-famous speaking Esperanto; accompanying exercises to aid comprehension. Excellent for 'tuning-the-ear' and for getting to grips with spoken Esperanto.

The exercises and film clips are entirely in Esperanto.

La unua el serio de tri partoprena-kaj-aŭdebla KD-NLMoj (CD-ROM) de Paŭlo Gubbins. Ok filmetoj de famuloj kaj ne-tiel-famuloj, dum ili parolas Esperanton; akompanaj ekzercoj por helpi la komprenon. Taŭgega por 'akordigi-la-orelon' kaj por pli kutimi al parolata Esperanto.

La ekzercoj kaj filmetoj estas tute en Esperanto.

Enhavo:

La disko surhavas ok gradigitajn kaj mallongajn filmerojn (po maks. 2 min.), en kiuj konataj kaj malpli konataj esperantistoj el diversaj partoj de la mondo parolas pri diversaj temoj.

La disko taŭgas por individua aŭ hejma uzo same kiel por grupa aŭ klasĉambra laboro. Konsilindas, se eble, pare prilabori la ekzercojn: tiel oni ne nur pasive aŭdas kaj legas Esperanton sed ankaŭ aktive parolas la lingvon.

Pro la diversaj voĉoj ĉi tie prezentataj la filmeroj kutimigas la orelon al la gamo de akĉentoj aŭdeblaj ekz. dum internaciaj Esperanto-renkontiĝoj. Tial la filmeroj ne pretendas aŭdigi 'modelan' prononcadon (se tiu vere ekzistas): male, ili kaptas nature parolatan lingvon.

Samtempe, spektante la filmerojn, oni informiĝos pri pluraj aspektoj de Esperanto-socio kaj kulturo (kaj ne nur) kaj konatiĝos kun eminentaj esperantistoj same kiel malpli eminentaj.

Rekomenditas, ke oni kutimiĝu al la stilo de la disko, provante la unuan, komencantan filmeron.

La disko enhavas porkomputilan materialon; ludigu ĝin nur per komputilo. La komputilo havu kapablon montri unikodajn html-paĝojn, kaj ludi mpg-filmojn. Ĝi ludos la materialon el la kompakta disko mem, do ne bezonas interretan ligon aŭ spacon sur la malmola disko.

Enhavo: Komputila aŭdkomprena ekzercaro
ISBN: 0-901757-19-5 kompilis: Paul Gubbins
teknike kunlaboris: Michael Seaton kaj Matthew Tellier
kovrilon desegnis: Vilĉjo Walker
eldonis kaj kopirajto © Esperanto-Asocio de Britio 2004
Esperanto-House, Station Road, Barlaston, STOKE-ON-TRENT, ST12 9DE, Britio

Ankaŭ havebla de EAB: Verdaj Voĉoj 2, la dua disko en la serio.

Vidu la prezon kaj aĉetu ĉi tiun eron per-rete per la EAB-a libroserva katalogo.

[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]