SOMERLERNEJO OKAZOS VIRTUALE!

Tri 90-minutaj sesioj la 28-an de aŭgusto 2021. Gvidos per Zoom Ed Robertson.

Jam dum pli ol 50 jaroj okazas la Somerlernejo en Barlastono, Stafordŝiro. Ĉi-jare ĝi estos senpaga kaj okazos virtuale.

La tri sesioj daŭras po unu kaj duono horoj:

11:00-12:30
14:00-15:30
17:00-18:30

INFORMOJ

La kurso taŭgas por homoj jam kapablaj paroli en Esperanto: ne necesas esti tute flua parolanto, sed la sola lingvo uzota estos la internacia. Laŭ la interna sistemo de EAB, la kurso celas homojn pli progresintajn ol Lernu kaj Lernu Plu.

Ni intence limigas la lokojn por permesi al ĉiu partoprenanto kontribui. Aliĝu do rapide. Bedaŭrinde, pro la malgranda nombro de lokoj, rajtas partopreni nur esperantistoj loĝantaj en Britio.

Kion vi faros?

Vortoj pri Somerlernejo de ĝia gvidonto.

Kio diferencigas Esperanton disde ajna alia lingvo? Nu, ne diru «facila» aŭ «simpla», ĉar Esperanto estas same riĉa kiel iu ajn alia lingvo, eĉ se ekzistas iloj por ŝpari la penon kiaj certa grado de reguleco, kaj konsekvencaj vortkreaj afiksoj. Tamen, vi devintus aldone lerni ankaŭ iom da gramatiko, por eviti ambiguecojn, kaj por faciligi la deĉifradon de frazoj. Ie kaj tie, tiu laboro estas pli postulema ol aliloke, eĉ en Esperanto.

Sed se vi jam parolas Esperanton, vi jam scias tion. Kion ni faras enklase en la Somera Festivalo? Ni ekzercos preterpasante pri kelkaj el la anguloj, kiujn Zamenhof forgesis faciligi, sed ni interesas pri la plivastigo de niaj lertoj samtempe kiel pliprofondigi ilin, kaj tuŝas temojn kiuj pli postulas diskutadon ol memoron aŭ praktikon.

Esperanto konsistas el pli ol la lingvo mem: ekzistas la kulturo de la Esperanto-komunumo; ekzistas ĝia literaturo; ekzistas la historio de la evoluado de la lingvo. Ĉu Esperanto senmakule koncipiĝis en 1887? Certe ne. Tio estis antaŭ longa tempo, kaj socioj estis malsamaj ol nun, por ne mencii la truojn en nia kompreno pri kiel funkcias lingvo, kiuj tiam pasintece ekzistis.

Ĉi tiu klaso estos tute en Esperanto, kaj vi havos la eblecon ekzerci vian efektivan aŭ naskiĝantan fluecon, kaj interagi, almenaŭ virtuale, kun aliaj lernantoj kaj parolantoj, kaj ekzerci antaŭĝuante (espereble!) en la netrofora estonteco, kiam sendanĝere eblos, reiri al efektivaj realmondaj renkontiĝoj anstataŭ ol nuraj virtualaj. Do kion ni efektive faros? Jes, estos tradukado, kaj ekzercoj pri gramatikaj punktoj, kaj ni esploros ankaŭ la temon pri kiel Esperanto pritraktas stilon.