Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Yesterday
 3. Hi David,

  I saw your comment about learning using the Elemento course. I probably should have bought this course as well but decided to try learning it using many of the other routes. Then after a few years of learning, I thought that maybe the Elemento course would be too basic for me for the most part. I'm probably wrong. I've found an expert to help me who lives in Germany. I email him my answers and he replies so then I can try to improve on my weaknesses. By the end of the book that I'm working on, I hope to be unofficially a level B1 or B2 or at least be able to write flawless esperanto!

  Anyway, I've definitely like to work with you if I can. If anything, working together will help to consolidate what you have learned and what I have learned as well.

  I've got my own esperanto group set up on Skype. There are some top level C2s - most active guys are about level A2-B1. Please join - we just the channel to keep our esperanto ticking over really like a chat-room. I own the room and won't allow any arguments and the like so you will have no worries. Please feel free to join: we can use this as a platform if you need help with any esperanto - you can expect a response back within 1 hours tops!! Every word is in esperanto though as some members don't speak any english so its not fair if all start talking our own language: krokodili :)

  Please join and participate: https://join.skype.com/l4nKgo1asyx8

  Espereble, Matio

 4. Saluton again. Sent off answers for the 1st chapter of the 'Elementary'course and got a prompt response from my tutor. It took me a while to get to that point as I was busy at work, but the tutor was understanding. In the interim I have also been reading the old short book 'The Esperanto Teacher' available from this site. I actually really like this one - as it easily nailed a couple of aspects I was unclear about .....such as the use of 'n' to distinguish the 'object' from the 'subject' and how this principle carries across all the words relating to the object. As with anything you are learning new, there is a learning curve and every time something starts to make sense, you open the next page to be greeted by a whole new batch of grammar that immediately sets you back. But I will not give up. I will keep you updated as I go....if you are also a Komencanto and still progressing, feel free to send me a message - it would be good to support each other through.......Dankon !
 5. Last week
 6. Earlier
 7. Tim

  Somerlernejo 2020

  Ni estas tre feliĉaj povi anonci la daton de la ĉi-jara Somerlernejo. Temas pri ĉiujara kursaro, kiu okazis unuafoje antaŭ pli ol duonjarcento! La venonta komenciĝos ĉe nia sidejo en Barlaston je la 10:00 sabaton la 15an de aŭgusto kaj finiĝos je la 13:00 dimanĉon la 16an. Kiel kutime estos du klasoj: Jack Warren gividos sesion por progresantoj; homoj pli altnivelaj ĝuos la progresintan kurson gvidotan de Ed Robertson. Somerlernejo estas senpaga; se vi atingos Esperanto-Domon, vi ricevos senkoste la instruadon! Por pli da detaloj, ekzemplaj ekzercoj kaj por aliĝi, iru al https://esperanto.org.uk/events/somerlernejo/
 8. Tim

  Somerlernejo 2020

  until
  Ni estas tre feliĉaj povi anonci la daton de la ĉi-jara Somerlernejo. Temas pri ĉiujara kursaro, kiu okazis unuafoje antaŭ pli ol duonjarcento! La venonta komenciĝos ĉe nia sidejo en Barlaston je la 10:00 sabaton la 15an de aŭgusto kaj finiĝos je la 13:00 dimanĉon la 16an. Kiel kutime estos du klasoj: Jack Warren gividos sesion por progresantoj; homoj pli altnivelaj ĝuos la progresintan kurson gvidotan de Ed Robertson. Somerlernejo estas senpaga; se vi atingos Esperanto-Domon, vi ricevos senkoste la instruadon! Por pli da detaloj, ekzemplaj ekzercoj kaj por aliĝi, iru al https://esperanto.org.uk/events/somerlernejo/
 9. Aperis la Dua Bulteno por la 105-a UK en Montrealo, okazonta de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto, kaj eblas jam mendi ĉiujn servojn rilate la UK-on: loĝadon, ekskursojn, matenmanĝojn kaj bankedon! Se vi ankoraŭ ne aliĝis al la UK, atentu, ke la dua plej favorpreza aliĝperiodo finiĝos la 31-an de marto. Eblas facila aliĝi rete per la aliĝilo. Pli da informoj troviĝas ĉe la kongresa paĝo de UEA.
 10. Se iu volas legi senpagan tradukitan romanon, jen: https://rano.org/frateto/ (Eblas elekti "seksisman" lingvaĵon!)
 11. Saluton David, Congratulations on your choices: Lernu!, Complete Esperanto and the Elementary Course available here from EAB. All great ways to learn Esperanto. The Elementary course you mention is great and, as you say, offers so much with the reading book, the exercise book, the language and the grammar explanations as well as the access to online file and audio. The best feature though is the access to a personal tutor who follows your progress, corrects your exercises and spurs you on to keep on improving. Thanks for the thumbs up for this EAB course, keep telling everyone about it and all the best with your progress in Esperanto! Amike, MaŭRico
 12. JamesGS

  JamesGS

 13. Saluton I'm a recent convert to Esperanto and have tried a few routes to start. I was initially drawn to Lernu and was surprised how quickly I could recite a page of Esperanto. I purchased Complete Esperanto and have recently enrolled on the Elementary Course available from this site. It was initially a bit confusing, having 3 books open at the same time, but it's staring to come together now. For £30 it's a great course, 3 books plus access to online files and audio.....and a personal tutor ! I will check back later to tell you how I'm getting on......cheers
 14. Kaj mi ĵus atingis la finon de "Ŝia lasta poŝtkarto".
 15. Ĉu oni povas vidi specimenajn demandojn de tiuj ekzamenoj por havi impreson pri la nivelo?
 16. Jes. Vidu la difinon de "screggan" en "The meaning of Liff".
 17. Kiam vi refoje vojaĝos al Japanujo, bv. sciigi min kaj mi akompanos vin!
 18. Dankon, Bill. Tre interesa artikolo.
 19. Kutima fuŝo farita de la plejmulto de la homoj. 🙂 Mi ofte eraras tiel, almenaŭ ĝis la fino de Januaro ĉiujare!
 20. la Nacia Eisteddfod (Ejstedvodo*) kiu okazas dum la unua semajno de aŭgusto ĉiun jaron estas festo de la kulturo kaj lingvo en Kimrio. La festivalo vojaĝas de loko al loko, alternante inter norda kaj suda Kimrio, allogante ĉirkaŭ 150.000 vizitantojn kaj pli ol 250 vendejojn kaj budojn. Inter ili estas librovendejoj kaj eldonistoj. La festivalo de 2019 okazissur kampoj apud urbeto Llanrwst, nelonge for de mia hejmo. Mi mem provas ĉeesti ĉiun festivalon en la nordo. Ekzistas miloj kiuj partoprenas ĉiujare, tendumante apude. Oni povas trovi spurojn de la festivalo jam en 1176, sed la moderna historio de la evento vere datumas de 1861. La festivalo okazis ĉiujare, krom 1914, kiam la eksplodo de la unua mondmilito devigis organizantojn prokrasti dum unu jaro. Tradicie konkurso-bazita festivalo, altirante pli ol 6.000 konkurantojn ĉiun jaron, la festivalo disvolviĝis kaj evoluis dum la lastaj jaroj, kaj dum la konkursoj estas la centra fokuso de la semajno, la Maes (kampo) mem kreskis kaj disvolviĝis en viglan festivalon, kun centoj da eventoj kaj agadoj por la tuta familio. Ekzemple estas granda tendo pri scienco kun aktivecoj kimralingvaj. La plej multaj ĉefaj verkistoj, muzikistoj, kantistoj kaj poetoj de Kimrio konkuris iam ĉe la Eisteddfod, kaj multaj prezentistoj aperis sur nacia scenejo la unuan fojon dum la festivalo. La Eisteddfod estas la natura montrofenestro en Kimrio por muziko, danco, vidaj artoj, literaturo, kaj multo pli. Ĝi celas esti inkluziva kaj bonveniga festivalo, kiu allogas milojn da gelernantoj de la kimra lingvo kaj tiujn, kiuj ne parolas la lingvon ĉiujare. Portebla tradukaj servo (al la angla) estas havebla kaj skribaj dulingvaj informoj haveblas en kelkaj lokoj. Kvankam la kimra restas la ĉefa uzata lingvo. La semajno de la Eisteddfod estas la kulmino de dujara komunuma projekto, kunigante homojn de ĉiuj aĝoj kaj fonoj el malsama parto de Kimrio ĉiujare. Mi mem havis la honoron prezidi lokan komitaton kiu kolektis monon por la festivalo ek de januaro 2018 pere de koncertoj, kafo-matenoj, ekskursoj k.t.p. Tiuj aranĝoj mem riĉigis la socian kaj kulturan vivon de nia komunumo. Nu, en 2019, ni eble ne havis la veteron, kiun ni esperis, ĉar pluvis foje, kaj estis koto sur la festivalaj kampoj fine de la semajno, sed io tute magia okazis denove. *Jen termino kreita de Reto Rossetti antaǔ pli ol 70 jaroj. Vidu : La Kimraj Artofestoj en Somera Universitato: Malmo 1948. PIV ne enhavas la vorton « ejstedvodo », sed mi ja aǔdis ĝin, interalie de bretonaj esperantistoj. La fotojn faris mia filino Elinor Chapman. 1. Malgraŭ pluvo, solkantistino prezentas programon al malgranda spektantaro meze de kampo. 2. Virvoĉa koruso Cor Meibion Maelgwn konkursas en la centra pavilono.
 21. Eblas ricevi agnoskatan ateston pri Esperanto per ekzamenoj okazintaj laŭ la komuna eŭropa referenckadro. Okazos venonta sesio la 20-an de junio 2020 en Londono por niveloj B1, B2 kaj C1. Kiel en antaŭaj jaroj, EAB celas kuraĝigi partoprenadon per repago al ĝis dek sukcesintoj siajn ekzameno-kostojn, ĝis maksimume £50. Legu pli da detaloj kaj registriĝu ĉe la oficiala paĝo pri la subvencioj.
 22. zalo

  solved

  thanks, I found it.
 23. Ni havas 4 ekzemplerojn en la vendejo Sed mi estas tute kontenta starigi sondon pri la elektota ĉiaokaze. Mi tamen proponas iom da atendado, ĉar sendube mi ne estas la sola, kiu ricevis Esperantajn librojn je Kristnasko kaj ŝatas legi ankaŭ ilin!
 24. Ho jes, la tria volumo nur lastatempe eldoniĝis. Raklamojn pri ĝi oni povas vidi en kelkaj el la pasintaj eldonoj de la revuo 'Monato'. Mi certe aĉetos ĝin se ne baldaŭ, ĉar mi lastatempe aŭ aĉetis aŭ alimaniere ricevis plurajn E-librojn kaj ne estas sufiĉe da tempo en la tago! Pro la sama kialo, mi kunsentas pri ioma malrapidigo de la sinsekvo de legotaj libroj.. Pri 'La enigmo de la ar@eneo', bedaŭrinde mi ne posedas ekzempleron. Do, se vi volas legi tiun libron, bonvolu fari tion kaj mi rekomencos la komunan legadon kiam la grupo legas 'La fotoalbumo Vol II'. 🙂
 25. Ĝis nun, mi ne sciis pri tria volumo! Mi finlegis antaŭ Kristnasko, sed ne ĝisdatigis vin pro forgesemo. Mi ne scias, ĉu aliaj homoj legas ĝin, ĉar neniu alia aldonis komenton. Ni eble atendu ĝis februaro, ĉu ne, antaŭ ol komenci novan. @Rico: Kion vi opinias pri 'La enigmo de la ar@eneo?' Mi scias, ke Edmund ĵus legis ĝin, do li povus komenti, sen tio, ke li devos relegi ĝin.
 26. until
  The Skipton Esperanto Group welcomes all Esperantists - both fluent speakers or the curious who would like to find out about the language and its culture. We have monthly meetings, which include language tuition when necessary, but consist mainly of general conversation in Esperanto, frequently based on aspects of Esperanto literature or journalism. We enjoy a relaxed atmosphere, with plenty of laughter! La Skiptona Esperanto-grupo bonvenigas vizitantojn - ĉu jam Esperanto-parolantojn, ĉu homojn, kiuj ŝatus ekscii pri la lingvo kaj ĝia kulturo. Ni renkontiĝas ĉiumonate; lingvo-instruado okazas laŭbezone, sed la kunvenoj konsistas precipe el ĝenerala konversado, baziĝanta sur aspektoj de Esperanto-literaturo aŭ -ĵurnalismo. Ni ĝuas malstreĉan etoson, kun multa ridado!
 27. Bone. Mi povas konfirmi, ke post la legado de La Fotoalbumo - Vol I -, mi certe intencas legi la duan volumon kaj verŝajne aĉetos la ĵus eldonitan trian.
 28. Rico

  Kafo, Kuko kaj.... Esperanto!

  until
  Por afabla kafumado kaj babilado, venu al la renkontiĝo de la Esperanto Grupo de Reading kaj Barkŝiro: ni babilos, trinkos, ludos amuzajn ludojn, priparolos tiklajn lingvajn temojn ktp. Reading estas facile atingebla de ĉiuj ĉefpunktoj (Londono de E, Oksfordo de N, Svindono kaj Bristolo de U kaj Surio kaj Hampshiro de S) kaj nian grupon kutime ĉeestas homoj el foraj urboj krom niaj pli lokaj membroj. La renkontiĝejo situas nur kelkaj paŝetoj de la stacidomo. Aldoniĝu al tiu listo!
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.