Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. Hi all, En la kolekto, Originala Literaturo, mi vidis la libron 'La tago kiam Jesuo perfidis Judason’. Mi jam havas tiun libron, do eble ni povas meti ĝin en la listo de legotaj libroj, post 'Ĉu vi konas Blaise Cendrars?’’.. Se neniu el vi jam havas la aliajn librojn, kiujn Tim priparolis, kaj vi volas aĉeti unu-du librojn, kial ne aĉeti 'Ĉu vi konas..' kaj 'La tago kiam..."? Verŝajne mi aĉetos ankaŭ la du unuajn librojn en la listo de Tim venontan semajnfinon kiam mi estas en Barlastono. 'la-fotoalbumo -unua-volumo' 'la-fotoalbumo -dua-volumo' Amike MaŭRico
 4. arielbonkorpa

  JEB-Renkontiĝo en Oksfordo aŭgusto 2019

  until
  (English version below) Junularo Esperantista Brita invitas vin al somera Esperanto-renkontiĝo en Oksfordo! La renkontiĝo okazos la 31an de aŭgusto ĝis la 1a de Septembro kaj inkluzivos sesion kun prelegoj kaj ludoj, rondvojaĝo ĉirkaŭ Oksfordo esperantlingve, premboatumado tra la rivero, kaj komunajn manĝojn. Krome, ni atentigas, ke ne estas programkotizo. Vi devas prizorgi viajn manĝojn kaj loĝadon, sed ni volas, ke la evento estu plej alirebla kiel eble por ĉiuj. Vi povas trovi pliajn informojn kaj oficiale aliĝi ĉe nia retejo: https://jeb.org.uk/eo/venonta-arangxo/ ===== Young British Esperantists (JEB) invites you to our summer Esperanto event in Oxford! The event will take place from the 31st of August to the 1st of September and will include a session with lectures, games, and other activities, a guided tour of Oxford all in Esperanto, punting along the river, and meals together. We’d like to point out that there is no cost to attend. You’ll have to cover your own food and board, but aside from that we want the event to be as accessible as possible for all. You can find more info and sign up officially at our website: https://jeb.org.uk/next-event/
 5. Earlier
 6. Vilĉjo Walker

  So ... what do we do?

  I agree with Rico - let's aim to read certain parts of the book at around same time (or - in time for an agreed deadline). Otherwise, it will be difficult to discuss topics/events which only some of us have read about, and there's a risk of the discussion giving away "spoilers" to the folks who haven't got that far yet. - Vilĉjo
 7. Hi @Tim It's great that we have this new reading club / reading group. Personally, I'm very much in the "I want to read books" camp as opposed to the "I want to spend lots of time talking about, discussing or writing in forums about books" camp. Unfortunately, I will not have the time to do much peripheral activity, besides actually reading the books. (and I know what I'm like. Look at me now: I'm supposed to be sending out invoices / chasing clients today and here I am, dealing with Esperanto...). In response to your questions: -I definitely vote for 'one thread per book'. The fewer, the better. -Definitely Esperanto. For me, that's the whole point. However, I don't want to impose this on anyone. -Yes, let's try (at least) to read certain parts of the book at the same time and then have questions about the content, maybe the language, words used, new words learnt etc. That could be quite fun and a good use of the forum thread maybe. Finally, I normally read two-three books at the same time and have a 'waiting list' going on so I hope some of those books in the list can make it to the group list. 🙂 Amike, Rico
 8. I don't know how book clubs are supposed to work, so we need to work out what we do after getting our hands on book 1, @Rico, @Jack Warren, @simone davis and @Vilĉjo Walker. To prevent things getting cluttered, do we post in one thread per book or create a new thread at every check-in point? The former is probably neater, I think. Which language do we use? Both, as required? I don't want new people to feel left out but it might also be useful for people to type in Esperanto about a particular subject. Do we say something like 'The aim is to read from page X to page Y by such-and-such a date?' What happens next? Does the Club Leader (currently me but happy to stand aside for someone else) set some questions about the content, having already read ahead?
 9. Tim

  Esperanto characters in Quark XPress

  Oh, I wouldn't know. I have no idea how old Quark 5 is. I'm an InDesign man
 10. Edmundo

  Esperanto characters in Quark XPress

  That font may be usable for Esperanto with modern software, but would it be usable for Esperanto with Quark 5? Almost certainly not, I would presume. You would presumably need to modify it, replacing some Latin-1 characters with the Esperanto characters. That modification is probably not hard to do, when you know how; I think I may have done something like that myself, a long time ago. The number of people interesting in modifying fonts to use them with pre-Unicode software has probably rather dwindled. You may need some kind of computer archaeologist for this!
 11. Tim

  Esperanto characters in Quark XPress

  You'd need to source your font from a site like Font Squirrel. Alongside options for style (serif, handwritten etc), you'll also find an option to filter by fonts containing glyphs from a particular language. Esperanto is one of those. That's not the end of the story, however. In my experience, nearly every font claiming to have Esperanto's characters doesn't, so it's important to test the font before downloading it and getting disappointed. I use the words ehoŝanĝo ĉiuĵaŭde for this purpose. If the letters aren't present, your test text will not be correct: Unfortunately, for some reason, even fonts with the correct glyphs in are failing today. I don't know why that should be; it's always worked before. Fortunately, there's another test you can make. Since there's a tab to view the glyphs, do exactly that and then navigate to a letter which you'd expect to see. If it's there, then you know that the font is usable: There are many sites for downloading fonts, so give them a try until you find something you like.
 12. Price at UEA: 15€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Claude Piron.

  Paciento priskribas al psikoterapiisto ripetajn vojaĝojn en alian universon, kie li malkovras spritajn estulojn kaj vivon por terano eksterordinaran. Fascinita de tiuj rakontoj, la psikfakulo decidas fari pri ili sciencan esploron. Tiel estiĝas dialogo inter viro kun neordinaraj mistikaj travivaĵoj sentataj kiel realaj kaj materiisma specialisto provanta kompreni mondon, kiu, por li, povas esti nur mensa kaj halucina.


  IEM, Vienna, 2007, 293p. ISBN 978-3-01-000036-9.

  £5.00

 13. Price at UEA: 21.90€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Trevor Steele.

  Jeŝu bar Josef estis unu el la grandaj figuroj de la homa historio, fakte centoj da milionoj nun adoras lin kiel Dion. Estas do tre dezirinde, ke ni sciu, kio vere okazis dum lia vivo, kion li vere pensis, diris, kaj faris. Bedaŭrinde la tradiciaj informfontoj ofte kontraŭdiras unu la aliajn, kaj multaj estas evidente tendencaj. Krome ili estis verkitaj jardekojjn post la eventoj, kiujn ili laŭaserte priskribas.

  Finfine estis trovita manuskripto verkita nur kelkajn jarojn post lia morto surbaze de intervjuoj kaj samtempuloj. Aurelius, oficiro de la romia armeo okupacianta Palestinon dum la unua jarcento de nia erao, skribis tiun biografion, kaj nur en la jaro 2001 ĝi estis elterigita en Romo.

  Nia generacio do havas la privilegion legi tekston, kiun probable nur kelkaj dekoj da homoj antaŭ ni konis. La eldonejo Antiquorum Opera fiere invitas vin profundiĝi en tiun ĉi historian unikaĵon.


  IEM, Vienna, 2006, 293p. ISBN 3-01-000034-0.

  £5.00

 14. Price at UEA: 18.60€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Abel Montagut.

  Eladi, 18-jara knabo, ricevas anoniman mortminacon kontraŭ sia patro tra la retpoŝto. Se li akceptos kunlabori laŭ la propono de sinjoro Ips Ilono, li povos savi la vivon de sia patro. Ĉu certas la historio pri la murdo de la anonimulo? Dum la esplorado, Eladi kaj lia amiko Kalu havas la ŝancon plivastigi siajn konojn pri la Templanoj krom ankaŭ pri la universala literaturo, pere de elektitaj tekstoj de Kafka, Pessoa, Tolstoj, Boccaccio kaj multaj aliaj. Jen 'La enigmo de l' ar@neo'.


  IEM, Vienna, 2003, 279p. ISBN 3-01-000030-8.

  £5.00

 15. Price at UEA: 13.80€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Serĝo Elgo.

  Leo fakte estis tute pala, tio estas, ke pro sia sunbrunigita vizaĝo, li aspektis kiel malsana ĉino.
  Li ne kapablis respondi kaj antaŭ ol Karina alportis al li la glason da konjako, li ŝtorme eliris por vomi ekstere.
  La ĝendarmo, pli kaj pli mirigite, kun certa scivolemo esplorrigardis lin.
  — Sed kio okazas al vi? — duonvoĉe ripetis Karina servante la konjakon.
  — Tie, supre, en la bosko de Sant' Jakobo, tie en la bosko... kadavron, duonputran kadavron mi malkovris... terure... naŭze...


  IEM, Vienna, 2002, 200p. ISBN 3-01-000029-4.

  £5.00

 16. Price at UEA: 12€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by István Nemere.

  — Ili malaperis, senspure. Kaj ĉiam nokte. Onidire iuj alvenis por ilin forkonduki.
  — Kiuj
  — Anĝeloj. Anĝeloj en brilaj vestoj, altstaturaj, malmultparolaj. Oni diras, ke ili similas al ni, tamen ili estis iom aliaj. Noktahore ili alvenis al la domo, laŭte kriis la nomon de iu homo —ĉiam precize ili konas la nomon— kaj forkondukis lin aŭ ŝin. Neniam tiuj revenis. Samtiel ankaŭ mia patrino...


  IEM, Vienna, 2000, 158p. ISBN 3-901752-19-6.

  £5.00

 17. Price at UEA: 13.80€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto about an Australian family from 1939 until 1965. Written by Trevor Steele. Second in a two-book series.

  De nun mi skribos, kvazaŭ mi neniam ekpensus, ke nia tridimensia fizika mondo estas ege kompleksa kamuflaĵo. Eĉ se estas tiel, la kamuflado devas havi sian sencon, kaj mi aplombe skribos, ke tio kaj tio okazis pro tiu kaj tiu ĉi motivo. Vi kaj mi havas la saman menson strukturon, uzas la samajn intelektajn konvenciojn.

  Ni malfermu nian fotoalbumon ĉe nova paĝo.


  IEM, Vienna, 2005, 165p. ISBN 3-901752-26-9.

  £5.00

 18. Price at UEA: 19.20€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto about an Australian family from 1939 until 1965. Written by Trevor Steele. First in a two-book series.

  Ĉu necesas diri, ke mi esperas, ke iu eldonejo akceptos tiun ĉi manuskripton? La avido publikigi estas probable universala ĉe ni universitatuloj. Ĝi vere forte rolas en mia karaktero. Sed iu parto de mi hezitas ĉe la penso, ke mi skribas pri homoj vere vivantaj aŭ vivintaj.


  IEM, Vienna, 2001, 366p. ISBN 3-901752-26-9.

  £5.00

 19. Price at UEA: 12€. Special EAB price: £5!

  Original fiction written in Esperanto by Sándor Bakó and Claude Piron. It is the second book in the three-volume series Tiaj ni estas.

  Stranga emo kisi, rekisi, kisadi aperas nekompreneble en multaj anoj de la urba loĝantaro kaj poste epidemie disvastiĝas en la tuta lando. La emo estas tiel forta, ke por la homoj, kiujn trafis tiu bezono, ne gravas, kiun ili kisas, gravas nur la kontentigo de la nesuperebla deziro. Fakte, tio estas nur unu simptomo de nova malsano, kiu perturbas tutlande la vivon. La aŭtoritatoj ne scias, kiel reagi. Tamen, en unu difinita kategorio de homoj, la impulso kisadi ne montriĝas. Ĉu ili estas anoj de konspiro? Iom post iom oni ja ekscias, ke la afero estas ligita al intrigoj disvolviĝantaj sur Kariba insuleto, kaj al ties politika situacio...


  IEM, Vienna, 2000, 119p. ISBN 3-85182-028-2.

  £5.00

 20. Price at UEA: 12.30€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Manuel de Seabra.

  Obskure, dum la vivo aŭ la morto ne decidiĝis, Konrado ree kaj ree aŭdis tiun obtuzan tondron super la altaj herboj de la ebenaĵo makulita de maloftaj sunsekigitaj arboj. Finfine okazis tio, kion li atendis jam de longe: diskrevis mino sub la ĵipaj radoj. Kaj nun ne plu ekzistas simioj nek insektoj nek kamaradoj nek viskioj kun glacikubetoj. Nun estas nur la granda frakaso kaj savanaj herboj furioze morditaj. Ĉu vi pensis, ke vi povus saviĝi? Vian elaĉeton? Li volis rideti. Sed la grimaco estis doloriga. Fore, lontane, ekkrioj de tro proksima birdo, kiu deziras lian putrontan karnon.


  IEM, Vienna, 2007, 86p. ISBN 3-01-00003-32.

  £5.00

 21. Price at UEA: 13.80€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Serĝo Elgo.

  Anna venas foje al la vilaĝo, por aĉetoj kaj dimanĉe al la diservo. Ŝi parolas al neniu, krom pro strike necesaj aferoj. Ŝi tute ne havas amikinojn ĉi tie. Ŝajne ŝi tre malofte eliras. Ŝi ne forvojaĝas. Preskaŭ neniam forferias. Ŝi restas enfermita en sia ora prizono. Fakte nenion klaran oni scias pri tio, kio okazas en Surklifa...


  IEM, Vienna, 2000, 214p. ISBN 3-901752-16-1.

  £5.00

 22. Price at UEA: 13.20€. Special EAB price: £5!

  27 original short stories in Esperanto, written by Sándor Bakó and Claude Piron. It concludes the authors' three-volume series Tiaj ni estas.

  Al Tamara ĉiam plaĉis viroj el malproksimo. Kial? Ŝi mem ne povus diri. Sed la kunstudantojn el sia Eŭropo ŝi neniam trovis interesaj, dum tiuj kun ĉina, afrika, indiana deveno enportis ŝin en amon. La junulo, kiu ĉi-foje eniris la trinkejon, aperis hinda. Nur unu rigardo sufiĉis, kaj ŝi jam ne plu estis si mem, ŝi ne plu estris sin. Ŝi trovis lin pli bela ol iu ajn viro ĝis tiam renkontita.


  IEM, Vienna, 2002, 135p. ISBN 3-85182-028-2.

  £5.00

 23. Price at UEA: 16.50€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Trevor Steele.

  Ĉu necesas diri, ke mi esperas, ke iu eldonejo akceptos tiun ĉi manuskripton? La avido publikigi estas probable universala ĉe ni universitatuloj. Ĝi certe forte rolas en mia karaktero. Sed iu parto de mi hezitas ĉe la penso, ke mi skribas pri homoj vere vivantaj aŭ vivintaj.


  IEM, Vienna, 2000, 337p. ISBN 3-90175-221-8.

  £5.00

 24. Price at UEA: 13.80€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Manuel de Seabra.

  Tiu Jehoŝua bar-Jozefo ŝajnis vere freneza kaj kelkaj diris, eble tre prave, ke li estas ekstravaganca homo, ĉiam tre incitiĝema, ofte senpacienca, riproĉante ĉiujn kvazaŭ furioza patro, severa kaj strikta kiel la ermitoj de Ajn Feŝka! Kaj fakte, ĉu ne ankaŭ li vivis foje en dezerto, manĝante akridojn kaj mielon kaj portante kamelfelon, kiel lia malfeliĉa antaŭulo, la rabbuni Johano, la Baptisto, kun siaj strangaj vizioj kaj obsedo pri puriganta akvo.


  IEM, Vienna, 2001, 136p. ISBN 3-90175-220-X.

  £5.00

 25. Price at UEA: 10.80€. Special EAB price: £5!

  Original fiction in Esperanto, written by Johán Valano (Claude Piron).

  Poemaro modesta laŭ amplekso, sed ege riĉa laŭ la vario de la temoj kaj formoj, ĝi montras entute freŝan koncepton pri la rimedoj kaj celoj de la poemarto. Per sia simplo kaj kristala neteco, ĝi ne ambicias iĝi 'populara', sed, pli ĝuste, komprenebla por ĉiuj aŭ almenaŭ por la plimultoj de la legontoj. (Henri Vatré)


  IEM, Vienna, 2001, 64p. ISBN 3-901752-22-6.

  £5.00

 26. Simon Eccles

  Simon Eccles

 27. We're delighted to have received the new book from our friend Bill Chapman! The Early History of Esperanto in the United Kingdom is a labour of love which brings to life the names of all those people who learned Esperanto prior to the First World War. We want everybody with an interest in Esperanto to get reading Bill's book and so we're selling it a give-away price of only five pounds! That's nearly half of the recommended price of £8.95. We've got the book on the shelves and we're waiting for your order. Pick it up now from our shop! Is it good? Of course it is! Here's a review on Amazon!
 28. Edmundo

  Esperanto characters in Quark XPress

  I don't know anything about Quark, but it might be a mistake to use an "Esperanto" font. Esperanto's characters are included in WGL4 (a standard set of about 656 characters), so any modern high-quality font is likely to include them. If a font was specially designed for Esperanto then it's probably a pre-Unicode font that puts the Esperanto characters in a non-standard place, probably instead of some Latin-1 characters. If you find where they are then you might be able to use them, getting the text to look right, but don't expect copy and paste to work. You're probably better off using some modern font that includes WGL4. Edit: Of course, Quark 5 predates Unicode! In that case, try copy-pasting some Latin-1 characters to see if any of them is replaced by an Esperanto letter. Here's U+00A1 to U+00FF for you (hoping it won't cause this crappy JavaScript editor to crash): ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
 1. Load more activity
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.