Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 26/01/21 in News Items

  1. 2 points
    We have just booked the venue for the 2022 Brita Kongreso, the first to be held since 2019's in Dover. It will take place from Conwy Business Centre at Llandudno Junction, LL31 9XX from April 22 to April 24 2022. At this stage, we haven't made any plans. We anticipate having an excursion day on the Monday, and a fairly full programme: there are five rooms in the venue, and we've booked the whole place out. We'll add details as and when plans take shape on britakongreso.org. For now, keep those dates free in your diaries! Ni ĵus mendis kongresejon por la Brita Kongreso 2022, kiu estos la unua sukcesa okazigita post tiu de 2019 en Dovro. Ĝi okazos ĉe Conwy Business Centre, konferencejo ĉe Llandudno Junction, LL31 9XX, Kimrujo, de la 22-a ĝis la 24-a de aprilo 2022. Ĵus decidinte pri la loko, ni ankoraŭ ne faris pliajn planojn. Ni antaŭvidas, ke la lundo estos ekskursa tago, kaj ke la programo estos relative plena: ja la kongresejo enhavas kvin ĉambrojn, kaj ni antaŭmendis la tutan ejon. Ni aldonos eventualajn detalojn ĉe britakongreso.org. Ĝis eblos mendi vian kotizon, tenu liberaj tiujn datojn!
  2. 1 point
    Universitato Adam Mickiewicz lanĉos baldaŭ la okan sesion de sia trijara postdiploma studado pri interlingvistiko kaj esperantologio. Detaloj: http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/studoj.html La kurso daŭros dum ses semestroj, po du en ĉiu jaro. Plej multe el la laboro okazos virtuale, sed studentoj devos kunveni en Poznano, Pollando dum unu semajno kutime po unufoje en ĉiu semestro. La kurso kostos ~400€ por ĉiu semestro. La Esperanto-Asocio de Britio proponas pagi la kotizon por ĝis dek studentoj. La limdato por aliĝi al la kurso estas la 1-a de aŭgusto: ni pardonpetas pro la manko de antaŭaverto, sed ni mem eksciis pri la okazigo de la kurso nur kelkajn tagojn antaŭ la limdato, kaj la sekvan tagon starigis tiun subvencian programon. Por esti sukcesa kandidato por subvencio, necesas: - loĝi en Britujo, - havi britan banko-konton, - esti akceptita de UAM al la kurso. Por esti konsiderata taŭga kandidato de UAM, necesas: - jam havi diplomon pri superagradaj studoj, - havi bonan scion de Esperanto, minimume B2 laŭ la komuna eŭropa referenckadro. Kion fari? - Tuj aliĝu al la Interlingvistikaj Studoj ĉe UAM antaŭ la limdato (1-a de aŭgusto): http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/studoj.html - Plenigu tiun ĉi formularon antaŭ la 7-a de aŭgusto por peti subvencion: https://forms.gle/QqP6CZUBrPvDgKM8A Atentu: - EAB proponas subvenicion kontraŭ la kotizo, kaj pagos unue la unuan jaron: ĉiun sekvan jaron ĝi pagos se vi restos en la kurso. - La subvencio estas kontraŭ nur la kotizo: la aliajn kostojn (flugojn al kaj el Poznano, restadon tie, ktp) vi devos pagi mem. - Ĉar ne estas garantio, ke vi estos sukcesa kandidato por subvencio, estu preta pagi mem la kotizon, kaj ne aliĝu, se vi ne estos preta fari tion. Limdato: - Por aliĝi al la kurso ĉe UAM: 1-a de aŭgusto 2021. - Por peti subvencion de EAB: 7-a de aŭgusto 2021.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.