Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/05/2015 in Posts

 1. 2 points
  Finfine ankaŭ mi finlegis la libron. Mi konsentas pri la pli fruaj komentoj de aliaj: La aŭtoro evidente ne sekvas la konsilon de Claude Piron en "la bona linvgo" eviti neologismojn; ofte deSeabra uzas "poezian" vorton anstataŭ pli simplan, mem-evidentan vorton (ekz p11 "poltrono" anstataŭ "malkuraĝulo", p17 "eosto" anstataŭ "oriento"). La gloso (p86) helpas, sed ne sufiĉas. Oni povas supozi ke la pensoj de mortanta homo vagas, kaj la rakonto ja faras tion - ĝi saltas en tempo kaj en loko, kaj ofte estis (por mi) malfacile diveni kie kaj kiam (en la sinsekvo de eventoj) ĉiu nova teksto-bloko sidu. Por mi la kunteksto kaj la rolantoj estis malklaraj, ĝis (finfine) en pp47-53 oni lernas ke la konflikto estas (laŭvorte!) nigra-blanka afero, ke (p49) la "ĉefurbo" estas en afriko sed la "metropolo" estas en eŭropo, ktp. Pro tiuj malfacilaĵoj mi ne ĝuis la libron; mi konsilas homon nur legi ĝin se vi ĝuas lukti kun teksto! (Kaj mi ankaŭ konsilas komenci per p86 tiam pp47-53, antaŭ ol legi de p1 pluen. Mi supozas ke p12 l6 "Aŭ ĉu vi konsideras ... cigaredojn?" estas pres-eraro - ĝi estu aparta alineo, kaj estu inter parol-markoj. La libro estas nekonforme alta (tro por sidi en mia librobretaro), kaj la spino estas presita inversigite, sed tiuj aferoj ne gravas ĉar mi ne emas reteni ĝin en mia Esperanta-librokolekto.
 2. 2 points
  Ho. Mi devis kontroli multajn vortojn. 😊 la libro ŝajnas interesa (kaj mallonga) sed mi ne scias ĉu mi vere ŝatas la rakonton aŭ la stilon. Evidente mi ne jam finis ĝin do estas tro frue por decidi.
 3. 2 points
  Hi Thomas Thanks a lot for your reply. I particularly liked your idea of Esperanto as something you do rather han something you are. Best wishes Frank
 4. 2 points
  My personal solution to this problem is that I type using the Colemak layout anyway, and that has the ability to type almost any accented letter you like built right in. But learning an entirely new layout just to type in Esperanto is perhaps a bit of an extreme solution. Instead, here are four more realistic options: Apparently there is a setting in recent versions called "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)", although I have not tested this and couldn't say how it works. The Esperanto-specific layout, which replaces non-Esperanto letters with Esperanto letters, as mentioned by @kashtanulo above. The US-International layout. This is the standard US keyboard layout (which is basically the same as the UK layout, except that @ and " are swapped, and a few other punctuation characters are moved around), but it also has "dead keys" for typing international characters. To type a hat, you press shift+6, which doesn't produce any output until you then press the letter you want to add the hat to (to get a ^ character, I believe you have to press shift+6 twice, but I may be wrong on that). So shift+6 then C produces Ĉ. Ŭ is altgr+shift+9 then U. Apparently this version of the US-International layout is Linux-specific, and the Windows version doesn't have Esperanto characters (although not having a Windows machine I can't confirm that). In the keyboard preferences you can select a "compose key". This can be enabled on any layout, so you don't even have to learn the differences between a UK and US keyboard to make it work. You can select what you want your compose key to be - the right Windows key is a popular choice, given that it has basically no use in Linux. To type Ĉ, you press compose+shift+6, then C (so same as for US-International, but with compose added), and similar for the other hatted letters. To type Ŭ, you press compose+U, then U. I think the fourth option is probably the most sensible, as it doesn't make any changes to the keyboard in normal use. You still have a standard UK layout that works exactly as normal, unless you hold the compose key. Hope that makes sense - let me know if you need any further details. :)
 5. 1 point
  Ni havas 4 ekzemplerojn en la vendejo Sed mi estas tute kontenta starigi sondon pri la elektota ĉiaokaze. Mi tamen proponas iom da atendado, ĉar sendube mi ne estas la sola, kiu ricevis Esperantajn librojn je Kristnasko kaj ŝatas legi ankaŭ ilin!
 6. 1 point
  Ho jes, la tria volumo nur lastatempe eldoniĝis. Raklamojn pri ĝi oni povas vidi en kelkaj el la pasintaj eldonoj de la revuo 'Monato'. Mi certe aĉetos ĝin se ne baldaŭ, ĉar mi lastatempe aŭ aĉetis aŭ alimaniere ricevis plurajn E-librojn kaj ne estas sufiĉe da tempo en la tago! Pro la sama kialo, mi kunsentas pri ioma malrapidigo de la sinsekvo de legotaj libroj.. Pri 'La enigmo de la ar@eneo', bedaŭrinde mi ne posedas ekzempleron. Do, se vi volas legi tiun libron, bonvolu fari tion kaj mi rekomencos la komunan legadon kiam la grupo legas 'La fotoalbumo Vol II'. 🙂
 7. 1 point
  Bone. Mi povas konfirmi, ke post la legado de La Fotoalbumo - Vol I -, mi certe intencas legi la duan volumon kaj verŝajne aĉetos la ĵus eldonitan trian.
 8. 1 point
  Post legado de 'Kredu min, sinjorino!' kaj de 'Fundamenta Krestomatio', (kaj de la bela nova libro 'La Krubalo') finfine mi povas komenci la legadon de 'La Fotoalbumo'. Tamen, ŝajnas ke la unuaj 25 paĝoj ne estas legindaj.. do eble mi legos ekde paĝo 26. 😉
 9. 1 point
  Trevor Steele ne sekvas la konsilon komenci "en la mezo de aferoj". Mi trovis, ke en "La fotoalbumo" nenio interesa okazas ĝis pago 25. Sed ekde tie la teksto estas interesa. Mi legis jam trionon de la libro (la unua volumo). Kompreneble la fotoalbuma strukturo ne ebligas facile komenci en la mezo de aferoj.
 10. 1 point
  Se iu serĉas legaĵojn, sed ŝatas resti ĉe ekrano: https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-blogo (Mi ĵus finlegis la libron "La tago kiam Jesuo perfidis Judason" kaj ne tre entuziasmis.)
 11. 1 point
  Mian vi vidos ĉe eBay. Ĝi kuŝas kun la skatoloj, kiujn mi alportos al Esperanto-Domo post du tagoj.
 12. 1 point
  Mi antaŭvidas kelkajn ekzemplerojn de 'Ĉu vi konas....' sur la tablo de 'brokantaj libroj' dum la venonta Brita kongreso...
 13. 1 point
  Mi legis aliajn librojn de Trevor Steele kiu, laŭ mia opinio, estas bona aŭtoro kiu verkas klare kaj legeble. Pri Serĝi Elgo kaj Abel Montague mi havas nenian sperton. Tamen, el la tri elektoj, "La fotoalbumo vol 1" estas la plej dika ... eble 366 paĝoj estos tro por trakti "dum novembo". Sed la aŭtoro organizis ĝin en mallongaj ĉapitroj (unu po foto), do eblas dividi ĝin en manĝeblaj pecoj.
 14. 1 point
  Jes, ankaŭ por mi, forĵeti libron estas la plej lasta paŝo, kiun mi nur faras, se mi ne tute povas trovi novaj hejmon por ĝi. Kiam temas pri nebezonataj Esperanto-libroj, mi simple portas tiujn al la Brita kongreso, kaj metas ilin sur la "brokantaj libroj" tablo - tiam se iu ja aĉetas, EAB profitas iomete, kaj la libro ja havas novan hejmon. (La risko estas ke post la fino de la kongreso, Viv devos forporti pliajn brokantajn librojn ol ŝi kunportis!) - Vilĉjo
 15. 1 point
  Mi finlegis ĝin, kaj daŭre ne komprenas, kiu kiuas, kio okazas ktp. Mi povas aserti, ke tiu ĉu libro ŝajne estas la plej malbona originala verko en Esperanto, kiun mi iam ajn finlegis. (Plurajn mi komencis, sed ne finis. Tiel mi estus farinta ankaŭ kun tiu ĉi, se mi ne estus membro de nia grupo!)
 16. 1 point
  @Vilĉjo Walker kaj @Tim, vi ambaŭ diras, ke vi ne intencas aŭ emas konservi la libron... Do, jes... ankaŭ mi ne havis la plej altan opinion pri la libro. Tamen, mi tute ne povas forĵeti ĝin. Mi tute ne kapablas fari tion! Temas pri libro. Ĉu vi aŭdis min? L-I-B-R-O. Mi ne kapablas forĵeti librojn. 🙂
 17. 1 point
  Kiel vi scias, @Tim, mi nun finis la legadon de la libro. Mi povas konfirmi, ke eĉ leginte la tutan rakonton, oni ne ricevas sufiĉe kompletan priskribon de la ĉefroluloj, de la interagoj, de la eventoj, de la intrigo. Fakte, eble jen la problemo: mankas (sufiĉe bona) intrigo. Nur unu fina demando elstaras por mi..
 18. 1 point
  Mi alvenis al paĝo 9. Jam ĝenis min 'paseo' en 'Oni provis imagi la paseon'. Kial ne 'pasintaĵon/kio okazis/la fonon'? Persone mi ne povus subteni la uzon de 'aliel'. Tio tute haltigis la legadon. Mi ne kontraŭas, ke oni aldonu finaĵojn al la tabelvortoj (tiea, tiama, kiuj, kiu kiuas), sed tabelvortajn finaĵojn oni male ne aldonu al aliaj vortoj. Jam 'alio' kaj 'alia' havas proprajn signifojn, kaj se 'aliel' oni permesas, kial ne 'Mi vidis Times libron'?
 19. 1 point
  Mi konsentas. Kelkfoje verkistoj ludas la ludon "Mi konas vorton, kiun vi ne konas", tiel uzante vorton, kiun fakte preskaŭ neniu konas. PS Dankon pro la sciigo pri la glosaro. 🙂
 20. 1 point
  Saluton al ĉiuj. Mi intencis aĉeti la legotan libron, Ĉu Vi Konas Blaise Cendrars, sed bedaŭrinde, ĝi ne plu haveblas de EAB - ĉu EAB ankoraŭ atendas novan stokon de tiu libro? Aŭ ĉu mi mendu rekte de UEA?
 21. 1 point
  I agree with Rico - let's aim to read certain parts of the book at around same time (or - in time for an agreed deadline). Otherwise, it will be difficult to discuss topics/events which only some of us have read about, and there's a risk of the discussion giving away "spoilers" to the folks who haven't got that far yet. - Vilĉjo
 22. 1 point
  That font may be usable for Esperanto with modern software, but would it be usable for Esperanto with Quark 5? Almost certainly not, I would presume. You would presumably need to modify it, replacing some Latin-1 characters with the Esperanto characters. That modification is probably not hard to do, when you know how; I think I may have done something like that myself, a long time ago. The number of people interesting in modifying fonts to use them with pre-Unicode software has probably rather dwindled. You may need some kind of computer archaeologist for this!
 23. 1 point
  I don't know anything about Quark, but it might be a mistake to use an "Esperanto" font. Esperanto's characters are included in WGL4 (a standard set of about 656 characters), so any modern high-quality font is likely to include them. If a font was specially designed for Esperanto then it's probably a pre-Unicode font that puts the Esperanto characters in a non-standard place, probably instead of some Latin-1 characters. If you find where they are then you might be able to use them, getting the text to look right, but don't expect copy and paste to work. You're probably better off using some modern font that includes WGL4. Edit: Of course, Quark 5 predates Unicode! In that case, try copy-pasting some Latin-1 characters to see if any of them is replaced by an Esperanto letter. Here's U+00A1 to U+00FF for you (hoping it won't cause this crappy JavaScript editor to crash): ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
 24. 1 point
  English. I did French to A-level (age 18) and German as part of my degree. I wouldn't say that I can speak either of them, but I can watch German TV and get almost every word, and I can communicate in German if I have to, but always painfully aware of how many mistakes I am making. I started when I was about 15, but only really made a serious effort when I turned 18 and joined JEB (the young-adult wing of EAB). I was interested in the idea of a constructed language and how that might work. But mostly because I don't really have the patience to learn all the hundreds of little rules and endings and so on that you need to really master another language. I can remember a time in my first year of uni where I got back an essay I'd written in German that was covered in red ink with all my little mistakes - although the meaning was clear, a good proportion of the endings and articles were wrong. On the very same day, I'd asked @Tim to help me with something I'd written in Esperanto, and his response was something along the lines of "you made one mistake here, and this part could be worded more eloquently, but otherwise it's pretty much perfect". I have a good collection of Esperanto music, which includes some of my favourite albums - so they get listened to a lot, and I go to a local meetup once a month. I have a few friends that I chat to online in Esperanto sometimes. Otherwise, not a huge amount. My knowledge is pretty good, but I often stumble over my words when I speak - nothing that wouldn't be fixed by a few weeks' regular practise. I don't have the feeling of being self conscious about making mistakes in every single sentence like I do in German. It's mostly a niche hobby, and is likely to stay that way. The main incentives that people have to learn a foreign language (economic, romantic, etc) don't really apply to Esperanto, so it's really only people with an interest in languages for their own sake who learn it. Esperanto is an international language, by multiple definitions. English is also an international language, by some (but not all) of the same definitions and by some other definitions too. That it is a successful general-purpose constructed language. By successful I don't mean that it achieved whatever lofty goals its early speakers may have had for it, but that it has a sizeable community. Something like Pandunia doesn't really have a community beyond its own official groups. The only other constructed language that I might consider "successful" by that definition is toki pona, but that isn't a "fully-fledged" general-purpose language in the same way. No. It's just a hobby: something I do, not something I am.
 25. 1 point
  We have a resources section which contains info on how to type Esperanto's special letters. I don't have a Mac so don't know the best ways. And that means I can't actually write this part of the site! If you're a Mac owner, what's your preferred solution? If possible, please give me a little more detail than "Use x". If you can explain it using steps and images, that'd be great even better. You might even get your answer placed here!
 26. 1 point
  https://esperanto.org.uk/find-esperanto-speakers/
 27. 1 point
  Feliĉan Novjaron (por morgaŭ) al ĉiuj. Mi faras kalendaron por 2019, skribitan en Esperanto. Ĝi inkluzas etikedojn por la specialaj tagoj, kaj la festotagoj en Britio, inkluzive de malsamecoj en Anglio kaj Kimrio, Skotlando, kaj Nord-Irlando. Espereble, mi ne eraris ie, sed se mi faris, bonvole sciigu min. Elŝutu ĉi tie.
 28. 1 point
  Dankon pro viaj afablaj vortoj. Via komento pri la uzado de "Skatola Tago" estas tute komprenebla. Mi volis inkluzivi plurajn internaciajn tagojn k.t.p. Tamen, por tiuj tagoj, kiuj estas publikferioj en Britio mi uzis tradukon de ĝia oficiala nomo (kie konvena). Plue, ĉirkaŭ Kristnasko ekzistas multaj tradicioj en ĉiu lando, do mi ne povas skribi ĉion tie.
 29. 1 point
  La titolo enhavas mian tutan demandon. Mi dankas vin anticipe pro via helpo.
 30. 1 point
  Mi imagas, ke la plejparto da homoj komencis lerni Esperanton pro simpla lingva scivolo. Kial ili restis post la unuaj paŝoj, kiam ne plu estis ĉi tiu scivolemo; jen alia demando Mi ekprovis Esperanton kaj trovis la lernadon sufiĉe facila, kio kuraĝigis min plu lerni. Kompreneble, en tiuj foraj, fruaj tagoj, mi renkontis nur la bazajn aspektojn de Esperanto. La pli tiklajn mi renkontis (kaj daŭre renkontas) poste. Se mi renkontus ilin tutkomence, mi certe ne opinius Esperanton tiel facila.
 31. 1 point
  Saluton Kashtanulo, Mi lernas esperanton ĉar mi demandis min, ĉu mi estas kapablanta lerni novan lingvon, meza aĝa viro !! Ordinara viro eĉ !! Komenci nun !! Kompreneble ĉu espero por mi tiam estas espero por esperanto kaj eĉ la mondo!! Vere, mi havas tre malgrandan apogon por helpi lerni esperanton kaj ne instruiston, sed vere mi ricevas pli helpon ol ĉu mi lernus la germanan au hispanan. Mi ne mensogas: Estas malfacila lerni sole. Ne estas multaj homoj kiuj plu parolas ĝin: Ni jam komprenas tion. Do kial mi daŭras - nu, kiel vi diris: estanta ion fari !! Amike, Matio
 32. 1 point
  Hi Tim To be honest I found Duolingo tedious after covering 3/4 of the full esperanto tree. Every now and then I go back to try to carry on. Personally more than anything I find the phone app (IOS) a real drag - to complete a single lesson you have to answer about 50 questions and to complete a Level would be around 50 * 5 = questions. Its an epic ride to complete the full tree!! 250 * 25 -ish levels --- thats a lot!! I'm currently part way through COMPLETE ESPERANTO by Tim Own and Judith Meyer - this includes much longer length real-life audio. Another good thing about the audio is that you can do is slow the play-back or speed it up if you really want to test yourself. I can't believe it but I actually gone back to using the Memrise app ( a bit like flash cards) because its easy and all the lessons are in smaller chunks so I can fit this much more easily if I don't have much time or feeling tired for example. I'm also part way through Karlo by Edmond Privat (Facila Legolibro) - each chapter is a step up after the one before. Its a push to get through but I have an onklino friend from edukado.net who helps me through each chapter. As a reward for eventually reading the book, she's going to send me a copy of William Auld's new PAŜOJ AL PLENA POSEDO. The sooner I get to that level the better. I tried lernu.net but ran out of motivation by chapter 10 and as a complete beginner I didn't know where or how to start with lerni !! I guess thats another story bu I'm ok now of course. Mostly on a social front, I had been arranging Skype meetings for practice live conversation / activities / even lessons at one point. Thats slowed down now but hope to pick that up again once I'm about half way through the new EAB book So basically, the above is how I keep going Cheers Matio
 33. 1 point
 34. 1 point
  Saluton. Mi estas ano de EAB, kaj mi kreis konton en ĉi tiu retpaĝaro. Mia profilo listiĝas kiel "Retejuzanto". Kiel mi aldonas la informon, ke mi havas EAB-anecon, por ke mi aperas sur la mapo? // I'm a member of EAB, and I've created an account on this site. My profile is listed as "Site User". How do I add the information that I have EAB membership, so that I appear on the map? Multan Dankon. Mark
 35. 1 point
  Saluton, Mark. Ĉu vi estas aŭ ne estas membro de EAB neniel rilatas al la mapo. Ne temas pri aŭtomata proceso, laŭ kiu EAB-membroj aperas en ĝi. Necesas, ke vi aldonu vin mem, per alklako de la verda butono ĉe la mapo. Mi ne ĝuste memoras (ĉar mi jam estas aldoninta min mem do ne vidas la saman aferon, kiun vi vidas), sed mi kredas, ke vi devos poste elekti, ĉu uzi vian nunan lokon, ĉu entajpi alian. Fininte tion, vi aperos sur la mapo kiel aliaj homoj sub la titolo "membroj".
 36. 1 point
  Here are some screenshots of how I add a new keyboard. If you don't have any extra keyboard layouts installed, you may have to access the keyboard preferences through System Preferences. ABC Extended is grayed out as I already have it added.
 37. 1 point
  Eh, who knew? The font doesn't contain the accented characters (https://fonts.google.com/specimen/Lato) and yet everything was displaying correctly in most parts of the site. Haven't a clue what's going on unless by fluke the relevant characters in the substitute fonts happened to look very similar at certain font weights. Rather than mess around, I've dropped Lato as the site font and replaced it with one which supports Esperanto characters.
 38. 1 point
  In the editor (e.g. used to compose the message) some of the editing keys don't have their usual (for MS-Windows) behaviour If text has been selected (e.g. by SHIFT+CURSOR_KEYS, or dragging the mouse pointer) then DELETE doesn't delete the selection - instead it deletes the character to the right of the selection. Likewise if a pasted graphic/picture has been selected, DELETE doesn't delete the selection. CTRL+C fails to copy the selected text to the clipboard. CTRL+X fails to cut the selected text to the clipboard. (But CTRL-V does paste the content from the clipboard).
 39. 1 point
  This is the script we used on the old site, to change unaccented_char+x (or X) to accented_char, in HTML forms. Dunno if it could be adapted, or a similar approach used? At the top of the page, we declared a JavaScript function, then within the form we triggered that function with the "onKeyUp" event. Within the document, variable "x" when tells the function to perform the substitution. <SCRIPT language=JavaScript> function xAlUtf8(t) { if (document.getElementById("x").checked) { t = t.replace(/c[xX]/g, "\u0109"); t = t.replace(/g[xX]/g, "\u011d"); t = t.replace(/h[xX]/g, "\u0125"); t = t.replace(/j[xX]/g, "\u0135"); t = t.replace(/s[xX]/g, "\u015d"); t = t.replace(/u[xX]/g, "\u016d"); t = t.replace(/C[xX]/g, "\u0108"); t = t.replace(/G[xX]/g, "\u011c"); t = t.replace(/H[xX]/g, "\u0124"); t = t.replace(/J[xX]/g, "\u0134"); t = t.replace(/S[xX]/g, "\u015c"); t = t.replace(/U[xX]/g, "\u016c"); document.getElementById("q").value=t; } } //--></SCRIPT> ... <!-- SiteSearch using Google --> <FORM method=GET action="https://www.google.co.uk/search"> <input type=hidden name=ie value=UTF-8> <input type=hidden name=oe value=UTF-8> <TABLE bgcolor="#F7F9FD"><tr><td> <A title= "google" HREF="https://www.google.co.uk/"> <IMG SRC="https://www.google.co.uk/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text id="q" name=q onKeyUp="xAlUtf8(this.value)" size=31 maxlength=255 value=""> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Search"> <br> <input type="checkbox" id="x" checked>Convert cx -&gt; &#265; etc.<br> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="www.esperanto.org.uk;www.esperanto-gb.org"><br> <!-- haven't found a way to tell Google to search multiple domains simultaneously--> <input type=radio name=sitesearch value="esperanto.org.uk" checked> EAB (membership, organisation, bookshop, LBE, Update)<br> <input type=radio name=sitesearch value=""> The whole World-Wide Web </font> </td> </tr> </TABLE> </FORM> <!-- end of SiteSearch Google -->
 40. 1 point
  In Firefox browser on Windows PC, full-screen window, zoom = 100% (i.e. the default view) the text in "EAB > About EAB" is too large - lines overlap and are partly hidden by other elements. See attached pic for example.
 41. 1 point
  I use the ABC Extended keyboard layout, which allows you to type (pretty much) any accented character via dead keys accessible through alt. So to type ŝ I hit Alt-8, then type 's'. It's a bit slower than having a custom keyboard layout, but it means I don't have to faff around switching layouts when I'm zipping from one language to another.
 42. 1 point
 43. 1 point
  I can see that some of the more recent back issues of LBE are available to read in the "Downloads" section of the site @Edmundo queried whether there was going to be an archive of older issues as well?
 44. 1 point
  Yep. I've already done the scans of nearly every issue. But as I've reported in meetings, I'd like us to consider putting them into print first.
 45. 1 point
  Sorry, just read the first post and thought, okay time to help! Haha
 46. 1 point
  It is now because I've fixed it
 47. 1 point
  Fixed. And now I feel embarrassed that I've led people to the site oblivious to the fact it looked awful
 48. 1 point
  I have wrote my own keyboard, that you can install. Just select it as you would with any other language layout and with this, you get esperanto autocorrect if you download the appilcation Dictionaries (https://dictionaries.io) Esperanto-Klavaro.dmg
 49. 1 point
  This video about Esperanto is brilliant! Please share in on your social media!
 50. 0 points
  La 3-an de aprilo 1994 Marjorie Boulton deklamis du poemojn en Richmond upon Thames. Unu el ili, "La balado de Bosko kaj Admira", poste aperis en Monato 1994/10, p. 24. La alia havis la titolon "Kontenta kato" kaj refrenon, en kiu ripetiĝas la silabo ron-ron-ron. Mi ne povas trovi tiun duan poemon. Ĉu iu vidis ĝin ie?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.