Jump to content
  • Search In
    • More options...
    Find results that contain...
    Find results in...
  • Sign Up

News


News about EAB and Esperanto, new items and offers in our shop, and other things of interest

Courses & Events

Lernu Plu in October 2022

After three years away, we're back to hosting learners at our headquarters, Esperanto House!

Maurizio Giacometto, editor of our newsletter, Update, will be leading Lernu Plu, our course for learners who aren't yet at a conversational level but who have done a bit of studying.

746593432_Visajo.jpg.f5ea72ed915810d3b0e

It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on October 8-9, 2022. Have you done a bit of learning, perhaps via Duolingo? Join Rico and other people at a similar level from the comfort of the Butler Library in Barlaston!

The tuition is free, and we'll be providing you with lunches and refreshments. On the Saturday evening, you'll be able to relax in each other's company at a local restaurant. You'll need to arrange your own accommodation (there's a local Travelodge and Premier Inn) if you're travelling from away. The restaurant meal and accommodation costs aren't covered by us, but if you need financial support in order to participate, we have some funding available: please contact us to discuss this if it would be helpful to you.

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in September 2022

After three years away, we're back to hosting learners at our headquarters, Esperanto House!

Tim Morley will be leading Lernu Plu, our course for learners who aren't yet at a conversational level but who have done a bit of studying.

Learn Esperanto first: Tim Morley at TEDxGranta - YouTube

It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on September 10-11, 2022. Have you done a bit of learning, perhaps via Duolingo? Join Tim and other people at a similar level from the comfort of the Butler Library in Barlaston!

The tuition is free, and we'll be providing you with lunches and refreshments. On the Saturday evening, you'll be able to relax in each other's company at a local restaurant. You'll need to arrange your own accommodation (there's a local Travelodge and Premier Inn) if you're travelling from away. The restaurant meal and accommodation costs aren't covered by us, but if you need financial support in order to participate, we have some funding available: please contact us to discuss this if it would be helpful to you.

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Somerlernejo denove ĉeeste!

Post virtualaj sesioj dum la lastaj jaroj, nia Somerlernejo revenos al nia sidejo en Barlastono!

Gvidos sesion por progresantoj la tre sperta instruisto Jack Warren. La kurso daŭros de la 10:00 en sabato, la 20-a de aŭgusto, ĝis lunĉo en la sekva dimanĉo.

image.jpeg

Ĝi estas senkotiza aranĝo: ni instruos vin senkoste, kaj provizas per lunĉoj kaj trinkaĵoj. Sabaton vespere oni manĝos kune en loka restoracio. (Tiun ĉi koston, kiel tranoktan, vi pagos mem. Tamen, se vi loĝas en Britujo kaj bezonas iom da financa subteno por povi ĉeesti, bonvolu kontakti nin.)

Trovu detalojn, inkluzive de specimenaj aktivaĵoj, en ĝia retejo, per kiu eblas aliĝi: https://esperanto.org.uk/events/somerlernejo/ 


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in May 2022

Tim Morley is back leading Lernu Plu, our course for learners who live in the UK who aren't yet at a conversational level. It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on May 7/8, 2022. Have you done a bit of learning, perhaps via Duolingo? Join Tim and other people at a similar level from the comfort of your own home in May!

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in February 2022

Maurizio "Rico" Giacometto is back leading Lernu Plu, our course for learners who live in the UK who aren't yet at a conversational level. It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on February 19/20, 2022. Have you done a bit of learning, perhaps via Duolingo? Join Rico and other people at a similar level from the comfort of your own home in February!

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Eo: Eblas nun aliĝi al la Brita Kongreso!

Pasis la limdato por aliĝi. Nun ne plu eblas.

Pasis jam preskaŭ tri jaroj post kiam oni lastafoje kunvenis por celebri Esperanton, sed la Brita Kongreso baldaŭ revenos, okazonta ĉe la Conwy Business Centre en norda Kimrujo, en la urbo Conwy. La kongresejo troviĝas ĉirkaŭ 1,5 kilometrojn for de la trajnhaltejo Llandudno Junction, kaj gastigos nin de vendredo la 22-a ĝis dimanĉo la 24-a de aprilo 2022.

Nia gastpreleganto estos Hans Becklin, usona esperantisto kaj, cetere, treege erudicia. Li ofte prelegas, recenzas, eseas, kaj tradukas por fekundigi la kulturon de Esperanto. Aldone, li estas konstanta instruisto de Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) kaj membro de la teamo, kiu nun prizorgas novan eldonon de Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Laŭofice li estas estrarano de ESF, komitatano de UEA kaj TEJO, kaj tiel plu. Ekster Esperantujo, li estas pastro en pitoreska apudfiladelfia vilaĝo, edzo de Marinjo, kaj amanto de ĉio kultura. Ĉio ĉi, kaj li estas nur tridek-jara!

Hans ne estos nia sola gastpreleganto! Ni tiel multe antaŭĝuis la prezentojn de Stela Besenyei-Merger ĉe nia nuligita kongreso en Lester', ke ni petis ŝin kunveni kun ni en Conwy! Ŝi kreskis en Esperantujo, estante denaska parolanto, kaj tial scias unu-du aferojn pri la gepatroj de denaskuloj jam de siaj propraj spertoj, kaj ankaŭ per la diversaj intervjuoj, kiujn ŝi gvidis kun aliaj similfonuloj. Iom el sia scioj ŝi dividos kun vi, klarigante pri la motivoj de gepatroj, kiuj elektis eduki infanojn kun Esperanto kiel unu el iliaj lingvoj.

Krom Hans kaj Stela kiel ĉefgastoj estos kelkaj lokaj kontribuantoj, inkluzive de Mark Wootton, Maurizio Giacometto kaj Tim Owen. Kaj pro tio, ke ni luprenis la tutan kongresejon, vi ne estos devigataj partopreni sesion, kiu eventuale ne interesos vin: certe estos alia plaĉa elekto en alia ĉambro, inkluzive de diskutado, ludoj, kaj edukado.

Ne longe for de la kongresejo troviĝas la hotelo Premier Inn, kaj la urbo Llandudno, ses kilometrojn for, ofertas multajn marbordajn loĝeblojn: atingu ĝin aŭte, buse (pluraj en la horo), aŭ trajne (kelkaj en la tago). Conwy, kun sia belega kastelo, troviĝas 1,5 kilometrojn piede de la kongresejo.

Kiel kutime, ni proponos bufedon vendredon vespere: tio estos parto de la kotizo, kiu kostas £60. Antaŭ la pandemio, la kongresejo ofertis leĝerajn lunĉojn kontraŭ aldona pago, kaj indikas esperon denove fari tiel: ni kontaktos eventualajn aliĝintojn por sciigi ilin pri tio, se la kongresejo finfine konfirmos la eblon kaj prezojn. La kongreso fermiĝos la dimanĉan vesperon, kaj sekvos ĝin grupa manĝo en Conwy mem, por tiuj, kiuj ne tuj iros hejmen. 

Ĉi-foje ni ne proponos organizitan ekskurson en la lundo, ĉar nia rekomendo estas viziti Llandundon, marbordan urbon facile atingeblan aŭte, buse kaj trajne, kaj tial eblas atingi ĝin laŭ la propra horaro. Tiuj, kies kruroj sopiras etendiĝon povos grimpi sur la «Granda Orme», el kies pinto eblas vidi la insulon Man en klara tago, kaj oni havos la eblon viziti la minejon Great Orme. Ni rekomendos ankaŭ aliajn aktivaĵojn, kiuj povus interesi.

Ni aldonos pliajn detalojn pri la programo de tempo al tempo al britakongreso.org.

Eblas aliĝi ĉi tie:

(Ĉu vi  aĝas malpli ol 25 kaj kutime loĝas en Britujo? Povus esti, ke vi rajtas ricevi subvencion kontraŭ parto de viaj kotizo, veturado kaj tranoktado. Kontaktu nin por peti informojn.)

 


Tim

Courses & Events

En: Sign up to the Brita Kongreso in Conwy!

The deadline for signing up has now expired.

It's been a long time since we were last able to meet together to celebrate Esperanto but after a three-year break, the British Esperanto Conference will be back, taking place from the Conwy Business Centre, around a mile away from Llandudno Junction, from Friday, April 22 until Sunday, April 24.

Our guest speaker is Hans Becklin, an American Esperantist, and a particularly erudite one at that. He serves on the board of the Esperantic Studies Foundation, is a committee member of UEA and TEJO, contributes to the Plena Ilustrita Vortaro as part of the team revising it, and teaches at the Nord-Amerika Somera Kursaro. He’s also been nominated for the Akademio de Esperanto, and is a prolific contributor to Esperanto’s cultural output via his presentations, reviews, essays, and translations. And all that by the age of 30, folks!

Hans won’t be our only guest speaker! We were looking forward so much to Stela Besenyei-Merger’s presentations at our cancelled conference in Leicester that we’ve asked her to join us in Conwy! Since she grew up with Esperanto as one of her native languages, she knows a thing or two about the parents of native speakers from her own experience, but also from the interviews she's conducted with other people with similar backgrounds. She’ll share some of that knowledge with you, explaining a little about the motivations of parents who bring their children up with Esperanto as a native language. And since she’s been around Esperanto since her birth, she’s experienced the whole range of offerings of the Esperanto calendar, playing key roles in organising some of them herself. She’ll give you some insight into what makes a successful event in a special workshop!

Besides Hans and Stela as our main guests, there will be contributions on offer from some known British Esperantists too, including Mark Wootton, Maurizio Giacometto and Tim Owen. And we’ve rented the entire conference centre, meaning that if a particular session in the main room doesn’t appeal to you, there’s bound to be something elsewhere which does, including discussion groups, games, and educational sessions.

Nearby accommodation comes in the form of a Premier Inn around a mile away from the venue, and Llandudno boasts a vast array of seaside accommodation. It's only four miles or so away and is served by several buses each hour, as well as a handful of trains during the day. Conwy, with its spectacular castle, is only a one-mile stroll away from the conference centre.

As usual, a buffet will be available on the Friday evening, as will refreshments over the weekend, all of which are included in the £60 ticket price. Pre-pandemic the venue offered optional light lunches, and are hopeful that these will return: we’ll contact people who have already signed up to make them aware of the option, if so. The conference will formally close on the Sunday evening but we’ll follow it with an optional group meal in Conwy itself for people who won’t be heading straight home: it’s a short walk across a bridge to Conwy, and there are trains and taxis available for who have difficulty with mobility.

This year, we’re not proposing an organised excursion on the Monday since our recommendation is to visit the seaside town of Llandudno, to which there are frequent buses and trains, meaning you can travel by your own timetable. Those with legs which yearn for some stretching can climb the Great Orme (you may see the Isle of Man if the weather is clear!), and you have the option of a visit to the Great Orme Mine. We’ll also recommend some other activities which you may wish to partake in.

We’ll be adding more details as the programme takes shape on britakongreso.org.

Sign up here:

(Under-25 and normally resident in the UK? Contact us: we might be able to help you with some financial support towards your costs of participating.)

 


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in September 2021

Tim Morley is back leading Lernu Plu, our course for learners who live in the UK who aren't yet at a conversational level. It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on September 18-19, 2021.

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Brita Kongreso 2022: Conwy

We have just booked the venue for the 2022 Brita Kongreso, the first to be held since 2019's in Dover. It will take place from Conwy Business Centre at Llandudno Junction, LL31 9XX from April 22 to April 24 2022.

At this stage, we haven't made any plans. We anticipate having an excursion day on the Monday, and a fairly full programme: there are five rooms in the venue, and we've booked the whole place out. We'll add details as and when plans take shape on britakongreso.org. For now, keep those dates free in your diaries!


Ni ĵus mendis kongresejon por la Brita Kongreso 2022, kiu estos la unua sukcesa okazigita post tiu de 2019 en Dovro. Ĝi okazos ĉe Conwy Business Centre, konferencejo ĉe Llandudno Junction, LL31 9XX, Kimrujo, de la 22-a ĝis la 24-a de aprilo 2022.

Ĵus decidinte pri la loko, ni ankoraŭ ne faris pliajn planojn. Ni antaŭvidas, ke la lundo estos ekskursa tago, kaj ke la programo estos relative plena: ja la kongresejo enhavas kvin ĉambrojn, kaj ni antaŭmendis la tutan ejon. Ni aldonos eventualajn detalojn ĉe britakongreso.org. Ĝis eblos mendi vian kotizon, tenu liberaj tiujn datojn!

shutterstock_667907170.jpg


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in June 2021

Maurizio Giacometto is back leading Lernu Plu, our course for learners who live in the UK who aren't yet at a conversational level. It targets people at CEFR levels A2 and B1, running on June 12-13, 2021.

Details and sign-up form.


Tim

Courses & Events

Lernu Plu in February and March 2021

Not one but two! Our first courses of 2021 will be taking place via Zoom on February 6-7 and March 27-28, with Tim Morley (February) and Maurizio Giacometto (March) each leading Lernu Plu, our course for learners who live in the UK who aren't yet at a conversational level. It targets people at CEFR levels A2 and B1.

Details and sign-up form.


Tim

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.