Jump to content

Edmundo

Trustees
 • Content Count

  41
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by Edmundo

 1. Hieraŭ mi finlegis la libron "La enigmo de l' ar@neo". Eble tio estu nia sekva libro, por ke mi estu jam plenuminta la taskon. Se ni diskutus ĝin ĉi tie, estus interese, laŭ mi, kolekti erojn por tri listoj: * Ne-PIV-aj vortoj, kiuj ne estas en la "Glosoj" ĉe la fino de la libro. (Ekzemple "furumi", kies signifo estas facile divenebla.) * Esperantistoj, Esperantaj libroj, Esperantaj organizaĵoj, ktp menciitaj en la teksto. * Esperantistoj, Esperantaj libroj, Esperantaj organizaĵoj, ktp menciitaj en la teksto, sed per alia nomo.
 2. Mi ĵus finlegis "Ĉu vi konas Blaise Cendrars?", kaj mi ne trovis ĝin tiel malbona. La lingvaĵo estas iom stranga, kaj la miksitaj rememoroj iom konfuzas, kaj kelkaj frazoj iom tro ofte ripetiĝas, sed ĝi havas ian elanon kaj ja donas vivan impreson pri la batalado en Afriko kaj pri la studentaj ribeloj. Kaj ĝi estas mallonga libro, kvankam tio estas ankaŭ problemo el merkata vidpunkto: ĝi estas tro mallonga por esti romano, sed eble iomete tro longa por esti novelo. Ia novelego, verŝajne. Sur la titolpaĝo aperas la vorto "romano", sed ĝi havas nur ĉirkaŭ 20-25 mil vortojn! Mi preferis ĝin ol alian libron de la sama aŭtoro, "La tago kiam Jesuo perfidis Judason".
 3. Mi legis ĝin ĝis la fino. Ĝenerale ĝi ŝajnas al mi ne malbona, kaj mi eble legos la daŭrigon. (Volumon 2 mi jam posedas; volumo 3, la lasta, nur 77-paĝa, aperis en 2019.) Ĝi estas, evidente, familia "sagao", en la senco, ke ne estas unu ĉefa persono kaj pluraj preskaŭ sendependaj rakontoj disvolviĝas samtempe, kaj ĝenerale mi verŝajne preferas unufadenajn rakontojn, sed la ĉefaj personoj vere ekvivas, kun propraj personecoj kaj parolmanieroj, tiel ke oni povas interesiĝi pri ili, kaj la bildigo de la tiama vivo en diversaj aŭstraliaj medioj estas kredinda kaj interesa, kvankam mi volonte vidus pli da detaloj pri la ĉiutaga vivo en katolika internulejo, ekzemple. Mi supozas, ke la morto, kiu okazas proksime al la fino de volumo 1, ŝajnas ne tute reala, kvazaŭ la aŭtoro simple ne volis enfokusigi tiun okazaĵon, eble prave, ĉar tio ne estus tre gaja legaĵo, sed en tiu okazo la normala solvo de romanisto estus tute ne okazigi la morton.
 4. Jen lingva strangaĵo de paĝo 200: ... en la brilegan tagon, kiu doloris momente la okulojn. La taglibra strangaĵo estas sur paĝoj 136-138.
 5. Mi pensas, ke mi rimarkis kelkajn dubindajn participojn en la teksto, sed ĝenerale la lingvaĵo estas tre bona. Laŭ mi la stranga lingvaĵo citita el la taglibro estis malbona decido de la aŭtoro. (Eble ĉirkaŭ pago 100; mi ne memoras.) Al mi ne ŝajnas kredeble, ke iu skribus tiel, kaj la leganto estas ĝenata.
 6. Trevor Steele ne sekvas la konsilon komenci "en la mezo de aferoj". Mi trovis, ke en "La fotoalbumo" nenio interesa okazas ĝis pago 25. Sed ekde tie la teksto estas interesa. Mi legis jam trionon de la libro (la unua volumo). Kompreneble la fotoalbuma strukturo ne ebligas facile komenci en la mezo de aferoj.
 7. Edmundo

  Blogoj

  Se iu serĉas legaĵojn, sed ŝatas resti ĉe ekrano: https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-blogo (Mi ĵus finlegis la libron "La tago kiam Jesuo perfidis Judason" kaj ne tre entuziasmis.)
 8. La celo estis konatigi la dosieron al serĉiloj, kaj eble tio funkciis. Oni povas nun trovi frazon en lbe-985.pdf per Google, sed ŝajne ankoraŭ ne per Bing aŭ DuckDuckGo.
 9. https://legacy.esperanto.org.uk/lbe/arkivo/985/lbe-985.pdf
 10. That font may be usable for Esperanto with modern software, but would it be usable for Esperanto with Quark 5? Almost certainly not, I would presume. You would presumably need to modify it, replacing some Latin-1 characters with the Esperanto characters. That modification is probably not hard to do, when you know how; I think I may have done something like that myself, a long time ago. The number of people interesting in modifying fonts to use them with pre-Unicode software has probably rather dwindled. You may need some kind of computer archaeologist for this!
 11. I don't know anything about Quark, but it might be a mistake to use an "Esperanto" font. Esperanto's characters are included in WGL4 (a standard set of about 656 characters), so any modern high-quality font is likely to include them. If a font was specially designed for Esperanto then it's probably a pre-Unicode font that puts the Esperanto characters in a non-standard place, probably instead of some Latin-1 characters. If you find where they are then you might be able to use them, getting the text to look right, but don't expect copy and paste to work. You're probably better off using some modern font that includes WGL4. Edit: Of course, Quark 5 predates Unicode! In that case, try copy-pasting some Latin-1 characters to see if any of them is replaced by an Esperanto letter. Here's U+00A1 to U+00FF for you (hoping it won't cause this crappy JavaScript editor to crash): ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
 12. La 3-an de aprilo 1994 Marjorie Boulton deklamis du poemojn en Richmond upon Thames. Unu el ili, "La balado de Bosko kaj Admira", poste aperis en Monato 1994/10, p. 24. La alia havis la titolon "Kontenta kato" kaj refrenon, en kiu ripetiĝas la silabo ron-ron-ron. Mi ne povas trovi tiun duan poemon. Ĉu iu vidis ĝin ie?
 13. Jena ligo aperis en la revuo "Esperanto": https://goo.gl/kYQ42d Estus bone, se tiaj ligoj povus ankoraŭ funkcii. Ĝi ja funkcias, se oni enŝovas "legacy." en la ĝustan lokon, sed kiel la vizitanto sciu tion?
 14. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  It certainly is interesting that a   gets inserted when I never touched the space bar.
 15. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  Is it possible to enable the "Source" toolbar button? If so, that might reveal some info on what's happening. (Perhaps there's also some way of viewing the source with some browser feature, but I don't know what it would be. The text being edited is stashed in some JavaScript variable, I think.) What is all the invisible stuff at the start of this comment?
 16. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  It's too depressing.
 17. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  That was 1 3 click 2 on Firefox. Thing is not specific to cursor-left.
 18. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  That was Chromium doing: 1 3 (click on space between those characters) 2
 19. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  Perhaps my cursor-left is different from your cursor-left. Let's try something else: 12 3
 20. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  About to test Chromium:
 21. Edmundo

  Malaperantaj menuoj

  Weird. Why is everything so crap? In the old days things were simple and just worked.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.