Jump to content

Thomas

Site User
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Thomas last won the day on February 28 2019

Thomas had the most liked content!

Community Reputation

4 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. English. I did French to A-level (age 18) and German as part of my degree. I wouldn't say that I can speak either of them, but I can watch German TV and get almost every word, and I can communicate in German if I have to, but always painfully aware of how many mistakes I am making. I started when I was about 15, but only really made a serious effort when I turned 18 and joined JEB (the young-adult wing of EAB). I was interested in the idea of a constructed language and how that might work. But mostly because I don't really have the patience to learn all the hundreds of little rules and endings and so on that you need to really master another language. I can remember a time in my first year of uni where I got back an essay I'd written in German that was covered in red ink with all my little mistakes - although the meaning was clear, a good proportion of the endings and articles were wrong. On the very same day, I'd asked @Tim to help me with something I'd written in Esperanto, and his response was something along the lines of "you made one mistake here, and this part could be worded more eloquently, but otherwise it's pretty much perfect". I have a good collection of Esperanto music, which includes some of my favourite albums - so they get listened to a lot, and I go to a local meetup once a month. I have a few friends that I chat to online in Esperanto sometimes. Otherwise, not a huge amount. My knowledge is pretty good, but I often stumble over my words when I speak - nothing that wouldn't be fixed by a few weeks' regular practise. I don't have the feeling of being self conscious about making mistakes in every single sentence like I do in German. It's mostly a niche hobby, and is likely to stay that way. The main incentives that people have to learn a foreign language (economic, romantic, etc) don't really apply to Esperanto, so it's really only people with an interest in languages for their own sake who learn it. Esperanto is an international language, by multiple definitions. English is also an international language, by some (but not all) of the same definitions and by some other definitions too. That it is a successful general-purpose constructed language. By successful I don't mean that it achieved whatever lofty goals its early speakers may have had for it, but that it has a sizeable community. Something like Pandunia doesn't really have a community beyond its own official groups. The only other constructed language that I might consider "successful" by that definition is toki pona, but that isn't a "fully-fledged" general-purpose language in the same way. No. It's just a hobby: something I do, not something I am.
 2. One possibility could be to have it as an option - I don't know how easy or otherwise Invision makes this, but if there was an extra toggle switch below the editor (next to "Correct my mistakes") for "Replace Xs", that could work nicely. The funny behaviour is probably a reasonable trade-off for the functionality if it can be enabled or disabled.
 3. My personal solution to this problem is that I type using the Colemak layout anyway, and that has the ability to type almost any accented letter you like built right in. But learning an entirely new layout just to type in Esperanto is perhaps a bit of an extreme solution. Instead, here are four more realistic options: Apparently there is a setting in recent versions called "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)", although I have not tested this and couldn't say how it works. The Esperanto-specific layout, which replaces non-Esperanto letters with Esperanto letters, as mentioned by @kashtanulo above. The US-International layout. This is the standard US keyboard layout (which is basically the same as the UK layout, except that @ and " are swapped, and a few other punctuation characters are moved around), but it also has "dead keys" for typing international characters. To type a hat, you press shift+6, which doesn't produce any output until you then press the letter you want to add the hat to (to get a ^ character, I believe you have to press shift+6 twice, but I may be wrong on that). So shift+6 then C produces Ĉ. Ŭ is altgr+shift+9 then U. Apparently this version of the US-International layout is Linux-specific, and the Windows version doesn't have Esperanto characters (although not having a Windows machine I can't confirm that). In the keyboard preferences you can select a "compose key". This can be enabled on any layout, so you don't even have to learn the differences between a UK and US keyboard to make it work. You can select what you want your compose key to be - the right Windows key is a popular choice, given that it has basically no use in Linux. To type Ĉ, you press compose+shift+6, then C (so same as for US-International, but with compose added), and similar for the other hatted letters. To type Ŭ, you press compose+U, then U. I think the fourth option is probably the most sensible, as it doesn't make any changes to the keyboard in normal use. You still have a standard UK layout that works exactly as normal, unless you hold the compose key. Hope that makes sense - let me know if you need any further details. :)
 4. Thomas

  Brita Kongreso 2011

  La Brita Kongreso de Esperanto 2011 en Eastbourne estis grava okazaĵo por mi persone kaj por JEB, reprezentinte la kulminon de granda projekto, kiu komenciĝis en decembro kaj postulis multajn horojn de laboro - sed samtempe estis nur la komenco. Estas precipe dank' al NoJEF ke mi povis partopreni tiun gravan aranĝon, kaj mi ege dankas pro la subvencio, kiun mi ricevis por helpi mian ĉeeston. Alveninte frue la unuan tagon de la kongreso, ĉar mi konsentis helpi pri teĥnikaj aferoj kaj la registrado de la ĉefaj prelegoj, min renkontis ĉe la stacidomo de Eastbourne unu el la estroj de la kongreso, kiu veturigis min al la kongresa hotelo. Estis laŭ mi bona ideo de la organizantaro amasmendi hotelĉambrojn por la ĉeestontaro, ĉar estas unu afero malpli por plizorgi kiam oni klopodas aranĝi sian ĉeeston. Fakte estis sufiĉe da partoprenantoj ke ne nur unu hotelo sufiĉas: ankaŭ ĉambroj en dua estis bezonataj. La elektita hotelo estis netro multekosta, sed relative komforta kaj oportune proksima al la ĉefa kongresejo - teatrejo de la privata mezlernejo Eastbourne College. Verdire tiu aŭditorio pli ol sufiĉis por nia kongreso; ni uzis eble nur trionon de ties sidlokoj. Fakte estis tiel grande ke mi, plej malantaŭe en la sonbudo, apenaŭ povis aŭdi la voĉojn de la parolantoj sur la scenejo - tute malhelpis la registrado kaj bedaŭrinde pro tio kaj ekipaĵaj problemoj ĝi tute fuŝiĝis kaj mi devis rezigni pri la fakto ke tute ne funkcius post nur tri prelegoj. Domaĝe sed bedaŭrinde tiuj aferoj kelkfoje okazas! La ĉefa programero de la unua tago okazis dum la vespero, ial ne en la kolegio sed en la urbodomo de Eastbourne. Tie solene malfermiĝis la Kongreson; ironie por kongreso kies temo estis "lumo" la ĉambro estis iom tro malhela por ke mia baznivela fotilo povu kapti bonajn bildojn – tiel la interesaj malfokusaj efektoj en tiu foto. De maldekstre: loka parlamentano (kiu, kvankam ne-Esperantisto, donis mallongan sed bonan paroladon en la internacia lingvo), Sally Phillips (LKK), Ivor Hueting (LKK), kaj la urbestrino de Eastbourne. Mi konfesas ke mi ne vere ŝatas ceremoniojn, do mi ne sentas min kompetenta por taksi la kvaliton de la Solena Malfermo, sed laŭ aliaj estis bona okazaĵo. Post la Solena Malfermo okazis verspermanĝa bufedo. Bedaŭrinde kelkaj el la junuloj, inkluzive de mi, taksis "bufedon" kiel "bankedon"; ni atendis aparte grandan manĝon kaj pro tio relative malmulton manĝis pli frue. Certe por la plimulto la manĝoprovizoro tute sufiĉis, sed post manĝi ni daŭre malsatis, do ni foriris de la oficiala ejo por trovi plian manĝon. Elektis ni sendependan trinkejon: kion la "normaluloj" pensis pri tiu granda homamaso laŭte parolanta strangan fremdlingvon invadinte la kvietan "pabon" (laŭ lingvouzo de la londona junularo) por resti tie la tutan vesperon, mi tute ne scias. Tamen oni aparte rimarku ke la foto montras ke JEBanoj eĉ en trinkejo diligente studas la lingvon! Sabaton matene mi sidis en la teatreja sonbudo klopodante sonregistri la prelegojn - sed bedaŭrinde preskaŭ neniu sono de la scenejo atingis tiun plej malantaŭan parton de la aŭlo! Tiel mi maltrafis inter aliaj prelegon de John Wells, kies lumbildoj aspektis, kiel kutime, tre interesaj – sed el kio mi nenion povis aŭdi! Post frustriga mateno de fuŝita registrado kaj fina rezigno venis la horo por tagmanĝi. Denove malsataj kaj memorinte la manĝon de la antaŭa vespero, grupo de ni junuloj elektis ne partopreni la komunan manĝon sed denove iris trinkejen. Tie ni lunĉis, babilis, diskutis, kaj tiel plu, sed ne tro longe, ĉar ni devis reveni ĝustatempe por la Jarkunveno de JEB. La diskuto dum la JEB-Jarkunveno certe viglis! Estis multe por diskuti rilate al nia lastatempa projekto "JEB-Rejuniĝo", kiu celis ĝisdatigi la organizon por allogi la novan generacion de junaj Esperantistoj kaj lernantoj. La ĉeestantoj ĝenerale opiniis pozitive pri la ŝanĝoj, kiujn ni realigis dum la pasintaj monatoj, inter aliaj nova retpaĝaro kun nova "duon-profesia" desegno. Restas iom da laboro farinda – ĉefe tradukado – sed la ĝeneralan stilon kaj etoson de la nova retejo ŝajne ŝatas la membraro, kaj ĝi jam funkcias kaj videblas ĉe jeb.org.uk, kiel bonan simbolon de nia "rejuniĝinta" JEB. Ege malkutime por JEB-Jarkunveno, ni bezonis multe pli ol la permesita tempo (ĉefe pro longa kaj entuziasma disputo pri aĝlimoj), kaj ni devis foriri de la ĉambro por ke la komencanta leciono povu rekomenciĝi. Ni daŭrigis la kunvenon sur eksteraj benkoj – bone ke la vetero belegis! Elektiĝis tute nova komitato, inkluzivante de mi kiel prezidanto kaj Guy Johnston kiel sekretario. Pro la longa Jarkunveno ni bedaŭrinde maltrafis la tuj postajn programerojn, sed dum la kongresa kafpaŭzo enkondukis nin Neil Roberts al sia hejmfarita tabulludo "Verda Ŝtelo" – esperantigo de anglalingva vortludo "Snatch", en kiu oni povas fari la plej multajn vortojn, sed ĉiam devas zorgi, ĉar la aliaj ludantoj povas ŝteli de vi viajn vortojn por krei pli longajn por si! Mi rimarkis fortan korelativecon inter la kvanto de fivortoj sur la tablo kaj la ofteco de aspektoj de la "olduloj", sed mi tute certas ke tiu ja devas esti koincido, ĉu ne? Post la kafpaŭzo ni disigis en diversajn malgrandajn grupojn: kelkaj ĉeestis prelegojn, aliaj vizitis Beachy Head. Mi elektis aliĝi al grupo kiu geokaŝadis – mia unua sperto de tiu interesa ludo, en kiu oni serĉas kaŝitajn objektojn per la helpo de GPS. Ni eĉ trovis unu kaŝon kamuflitan kiel bolton ĉe la fino de la marponto! Ni vespermanĝis en bonega itala restoracio, geokaŝadis iomete pli, kaj venis al la fino de sabato. Dimanĉon okazis la kutima diservo organizita de FBCE – ĉi-jare estris virino de la Armeo de Savo, kaj pro tio la himnoj estis kantitaj laŭ K-disko de latunaj blovinstrumentoj. Tuj poste komenciĝis la Jarkunveno de EAB, dum kio ĉio pasigis glate ĉi-jare, kaj elektiĝis al ManCom tri homoj de la antaŭa JEBa komitato. Fine de la Jarkunveno estis prezento de donacoj al la emeritiĝanta EAB-kasisto, Joyce Bunting, kaj de premioj por elstaraj kontribuoj al la ĵurnaloj de EAB, inkluzivante de du al junuloj: unu al Rob Hawkins, kiu verkis pri la lastjara kongreso en Llandudno, kaj unu al Paul Roberts pro sia raporto pri la JEB-semajnfino en Kardifo. Kontrolinte la trajnhoraron mi malkovris ke preskaŭ ĉiuj trajnoj al London de tiu tago estis nuligitaj! Tial mi elektis foriri pli malfrue ol mi intencis – fakte pli-malpli tuj post la Jarkunveno – por esti certa trafi trajnon. Kiam mi alvenis al la stacidomo mi trovis ke la interreta horaro fakte malpravis – neniuj trajnoj nuliĝis, ili simple iris laŭ malkutima vojo. Do bone ke mi spertis neniujn vojaĝproblemojn sed ĉagrenete ĉar mi forlasis la kongreson pli frue ol vere bezonata – kaj ne sufiĉis la tempo por reiri al la kongreso antaŭ la trajno, kiun mi ja devis trafi! Tamen antaŭ mia foriro parolis al mi Veronika Poór, dirante ke ŝi volas starigi projekton por krei tuttempan tut-Esperantan interretan radioservon. Tiun projekton ankaŭ mi jam delonge volis fari – fakte plurfoje provis, sed pro diversaj kialoj malsukcesis, ĉefe pro la fakto ke mi laboris sole. Do estis bonege trovi kunlaboranton por la projekto, kaj dum la semajnoj post la kongreso ni jam sukcesis starigi privatan provelsendon, kaj daŭre progresas negocoj kun la estro de la Esperanta eldonejo Vinilkosmo pri muzikaj rajtoj. Mi tre pozitive taksas nian ĝisnunan progreson kaj esperas ke ni povos lanĉi ion publikan dum la venontaj monatoj! Do entute: estis iom da fuŝado, kiun pro miaj lastatempaj spertoj ĉe kongresoj (kaj lokaj kaj internaciaj) mi bedaŭrinde taksus kiel kutima afero en Esperantujo, sed ankaŭ multo da sukceso, kaj ene de JEB kaj de nia nova radio-projekto. Mi ege antaŭĝuas la estontecon de ambaŭ!
 5. Thomas

  Drondo 7-a, 2011

  Bedaŭrinde iom maloftas, ke la junularo partoprenas aranĝojn de EAB. Pro tio mi dum longe volis partopreni aranĝon en Barlastono por ekkoni homojn el la pli vasta movado. Tamen mi ĉiam trovis, ke mi havis nek tempon nek monon. Ĉi-jare, tamen, Drondo, dum la semajnfino 'Ni festivalu!', okazis tuj post la universitata ekzamenperiodo, do oportuna tempo, kaj mi ege dankas al NoJEF por solvi la problemon de mono! Mi devas konfesi, ke antaŭ la alveno mi atendis iom tedajn konversaciojn pri ne tre interesaj temoj, bezonantajn lingvo-nivelon vaste pli altan ol la mia, interplektitajn de malgrandaj kaj nebongustaj manĝoj. Plezure mi povas raporti, ke mi fakte spertis ĝuste la malon. Ne nur estis la diskutoj interesaj kaj viglaj, sed ili ankaŭ prezentis al mi neniujn grandajn problemojn rilate al scipovo de Esperanto – fakte kelkaj homoj eĉ komplimentis min pri mia flua elparolado de la lingvo. Cetere mian antaŭjuĝon, ke la priskribo de la manĝoj kiel 'modestaj' nepre signifus 'malgrandaj', tute malpravigis la servado de grandaj, bongustaj manĝoj. Dum la Drondo-sesioj, estrataj de Tim Owen, diskutiĝis diversaj temoj, inkluzive 'feliĉo' kaj 'fajfilo-blovado', ĉefe rilate al la lastatempa tiel nomata Vikilika skandalo. Havis ĉiu partoprenanto ankaŭ la rajton prezenti sian plej ŝatatajn 'ikonan foton' kaj 'imponajn vortojn'. La semajnfino finiĝis per malpli serioza kaj ege amuza sesio traktanta miskomprenojn. Sabatvesperon la Drondo-sesion anstataŭis prelego de Paul Gubbins pri sia lastjara vizito al Ugando – ĝuinda rakonto kaj bona okazo malstreĉiĝi kaj lasi la taskon paroli al iu alia post diskutoplena tago. Do, entute, semajnfino, kiun mi tre ĝuis kaj kiun mi ege rekomendas al ĉiu, ĉu jam memfida pri la lingvo, ĉu deziranta aliri al utilaj sesioj por plibonigi parolokapablon.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.